Polska na 23. miejscu rankingu najbardziej atrakcyjnych państw dla inwestorów

  • 10 kwietnia 2024
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

Polska znalazła się na 23. miejscu rankingu najbardziej atrakcyjnych państw dla inwestorów na świecie. Tak wynika z rankingu FDI Confidence Index, przygotowanego przez ekspertów Kearney. Wśród rynków wschodzących Polska zajmuje 7. miejsce.

Stany Zjednoczone zajmują czołowe miejsce w rankingu już 12 rok z rzędu. Siła amerykańskiej gospodarki – najszybciej rozwijającej się w grupie G7 – i poprawiające się nastroje konsumentów prawdopodobnie potwierdziły ten wynik. Kanada również osiąga dobre wyniki, utrzymując drugą pozycję na rynku i znajdując się w pierwszej piątce rynków już 12 rok z rzędu. Chiny przeskoczyły z 7. na 3. miejsce, co można częściowo wytłumaczyć rozluźnieniem kontroli kapitału dla inwestorów zagranicznych w Szanghaju i Pekinie we wrześniu 2023 r. Japonia spadła z 3. na 7. miejsce, prawdopodobnie odzwierciedlając ciągłe problemy gospodarcze rynku, które weszła w recesję w IV kwartale 2023 r. Ogólnie rzecz biorąc, tegoroczne badanie wykazało, że inwestorzy preferują rynki rozwinięte, które stanowiły 17 z 25 rynków uwzględnionych w Indeksie. Jednak rynki wschodzące w dalszym ciągu zwiększają swoją obecność na liście, przy czym w szczególności Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska odnotowały gwałtowny wzrost odpowiednio z 18. na 8. i 24. na 14. miejsce.

Foto 1

 

W drugim corocznym rankingu dotyczącym rynków wschodzących nowi gracze trafiają do pierwszej 25

Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Indie, Brazylia, Meksyk, Polska i Argentyna zajmują osiem pierwszych miejsc i są jedynymi rynkami wschodzącymi uwzględnionymi w światowych rankingach. W ujęciu regionalnym najwięcej rynków na liście znajduje się w obu Amerykach – dziewięć, następnie w regionie Azji i Pacyfiku – po siedem, na Bliskim Wschodzie i w Afryce – po pięć oraz w Europie – po cztery. Azja Południowo-Wschodnia w dalszym ciągu pokazuje swoją siłę, a Tajlandia, Malezja, Indonezja i Filipiny znajdują się w pierwszej piętnastce. Siedem z 25 rynków uwzględnionych w Indeksie – Polska, Chile, Rumunia, Peru, Węgry, Urugwaj i Oman – dołączyło do listę po raz pierwszy.

Foto 2

Wyniki sugerują, że optymizm inwestorów jest wysoki i może jeszcze wzrosnąć w ciągu najbliższych trzech lat…

Uderzające 88 procent stwierdziło, że planuje zwiększyć swoje BIZ w ciągu najbliższych trzech lat – o 6 procent więcej niż w roku ubiegłym. Co więcej, 89 procent – ​​w porównaniu z 86 procent w 2023 roku – stwierdziło, że uważa BIZ za ważniejsze dla rentowności i konkurencyjności ich przedsiębiorstw w ciągu najbliższych trzech lat. Wyraźnie wzrósł także poziom optymizmu netto w gospodarce światowej. Podczas gdy poziom optymizmu wzrósł jedynie nieznacznie do 64 procent, pesymizm netto spadł znacząco z 35 do 29 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Foto 3

…ale kluczowe ryzyka związane z napięciami geopolitycznymi i restrykcyjnym otoczeniem regulacyjnym wydają się duże

Inwestorzy spodziewają się utrzymujących się napięć geopolitycznych w 2024 r. 85% uważa, że ​​wzrost napięć geopolitycznych będzie mieć wpływ na decyzje inwestycyjne, a firmy podejmują decyzje o przeniesieniu działalności do krajów typu Nearshore i/lub Friendsshore w reakcji na utrzymujące się naciski geopolityczne. Inwestorzy spodziewają się również, że bardziej restrykcyjne otoczenie regulacyjne biznesu zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących prawdopodobnie będzie stwarzać ryzyko w nadchodzącym roku. Rozpowszechnianie się polityk przemysłowych i ograniczeń handlowych, w tym związanych z nowymi technologiami, sugeruje większą złożoność przepisów, które inwestorzy będą musieli monitorować i przestrzegać na wszystkich rynkach.

Wyniki tegorocznej sekcji tematycznej podkreślają, jak szybko rozprzestrzenia się sztuczna inteligencja…

Uderzające 72 procent inwestorów twierdzi, że w znacznym lub umiarkowanym stopniu wykorzystuje sztuczną inteligencję w swojej działalności biznesowej. Przewidują, że ich firmy będą wykorzystywać sztuczną inteligencję do obsługi klienta i chatbotów, automatyzacji procesów ręcznych i usprawniania łańcucha dostaw. Co więcej, 63 procent inwestorów twierdzi, że ich organizacja znacząco lub umiarkowanie zwiększy wykorzystanie sztucznej inteligencji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy wymieniają oszczędności w kosztach lub wydajności oraz dokładność podejmowania decyzji jako najważniejsze korzyści, jakie uzyskują dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesie decyzyjnym.

Foto 4

… a inwestorzy spodziewają się na horyzoncie jeszcze większego wykorzystania sztucznej inteligencji

Rewolucyjny potencjał sztucznej inteligencji przekształci światową gospodarkę i będzie wymagał szybkich zmian od przedsiębiorstw, a firmy, które ankietowaliśmy, przygotowują się do odpowiedniego dostosowania. Warto zauważyć, że 64 procent inwestorów twierdzi, że przewiduje, że w ciągu najbliższych trzech lat ich organizacja rozszerzy wykorzystanie sztucznej inteligencji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, przy czym 41 procent przewiduje „znaczący” lub „umiarkowany” wzrost. Z kolei zaledwie 8 procent przewiduje w tym okresie spadek wykorzystania sztucznej inteligencji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. O zdobyciu przewagi konkurencyjnej w dziedzinie sztucznej inteligencji zadecydują jednak nie tylko inwestycje, ale także otoczenie regulacyjne, w którym te inwestycje są dokonywane. Inwestorzy w zdecydowanej większości zgadzają się (82 procent), że polityki i regulacje dotyczące sztucznej inteligencji będą miały wpływ na stopień ich inwestycji w sztuczną inteligencję, podkreślając znaczenie regulacji dotrzymujących kroku boomowi na sztuczną inteligencję.

O badaniu

Kearney FDI Confidence Index® to coroczne badanie przeprowadzane wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw z całego świata, w ramach którego oceniane są rynki, które prawdopodobnie przyciągną najwięcej inwestycji w ciągu najbliższych trzech lat. W przeciwieństwie do innych danych retrospektywnych na temat przepływów BIZ, FDICI zapewnia unikalną, wybiegającą w przyszłość analizę rynków, na które inwestorzy zamierzają kierować BIZ w nadchodzących latach. Od momentu powstania FDICI w 1998 r. rynki znajdujące się w Indeksie ściśle podążają za najważniejszymi kierunkami rzeczywistych przepływów BIZ w kolejnych latach.

Indeks zaufania Kearney FDI Confidence Index® 2024 skonstruowany jest na podstawie danych pierwotnych pochodzących z autorskiego badania przeprowadzonego wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla wiodących światowych korporacji. Badanie przeprowadzono w styczniu 2024 roku. Respondentami są kadra kierownicza wyższego szczebla oraz liderzy regionalni i biznesowi. Wszystkie uczestniczące w programie firmy osiągają roczne przychody rzędu 500 milionów dolarów lub więcej. Spółki mają siedziby w 30 krajach i obejmują wszystkie sektory. Firmy z sektora usług stanowią 46 procent respondentów, firmy przemysłowe 45 procent, a firmy informatyczne 9 procent.

Indeks oblicza się jako średnią ważoną liczby wysokich, średnich i niskich odpowiedzi na pytania dotyczące prawdopodobieństwa dokonania bezpośredniej inwestycji na wybranym rynku w ciągu najbliższych trzech lat. Według danych UNCTAD rynki przedstawione respondentom w badaniu łącznie otrzymały 95 procent światowych przepływów BIZ w 2022 r.

Wartości indeksów opierają się na odpowiedziach wyłącznie od spółek mających siedziby na rynkach zagranicznych. Na przykład wartość Indeksu dla Stanów Zjednoczonych została obliczona bez odpowiedzi od inwestorów z siedzibą w USA. Wyższe wartości Indeksu wskazują na atrakcyjniejsze cele inwestycyjne.

Wszystkie dane dotyczące wzrostu gospodarczego przedstawione w raporcie są najnowszymi szacunkami i prognozami dostępnymi w Oxford Economics, chyba że zaznaczono inaczej. Inne źródła wtórne obejmują agencje promocji inwestycji, banki centralne, ministerstwa finansów i handlu, odpowiednie media informacyjne i inne główne źródła danych.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów