Tereny inwestycyjne

 • O dzierżawach gruntów rolnych

  O dzierżawach gruntów rolnych

  O rozdysponowaniu gruntów z wygasających umów dzierżaw rozmawiali - wicepremier, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk z Zarządem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W spotkaniu brali udział członkowie ...

 • Polska jest bardzo dobrze postrzegana przez inwestorów zagranicznych

  Polska jest bardzo dobrze postrzegana przez inwestorów zagranicznych

  W ubiegłym roku w Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) wydano 446 decyzji o wsparciu na ok. 25 mld zł z deklaracją utworzenia 9 253 nowych miejsc pracy. Od września 2018 r. do końca grudnia 2022 r. wydano łącznie 1 966 decyzji o wsparciu. Deklarowana wartość inwestycji to 98,5 mld zł, a nowych miejsc ...

 • Nielegalne składowiska odpadów – zagrożenia, badania oraz remediacja

  Nielegalne składowiska odpadów – zagrożenia, badania oraz remediacja

  Gospodarowanie odpadami a w szczególności ich składowanie, powinno być wykonywane zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ...

 • Osiągnięcia KOWR w zakresie gospodarowania państwową ziemią

  Osiągnięcia KOWR w zakresie gospodarowania państwową ziemią

  Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy zagospodarowanie nieruchomości rolnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP). Z danych KOWR na koniec listopada 2022 r. wynika, że w ZWRSP znajduje się 1,34 mln ha. Spośród nich prawie 1,1 mln ha jest w dzierżawie, ...

 • Grunty pod duże inwestycje przemysłowe w Polsce - sytuacja rynkowa

  Grunty pod duże inwestycje przemysłowe w Polsce - sytuacja rynkowa

  Atrakcyjność działek pod duże projekty magazynowo-produkcyjne zależy od ich strategicznej lokalizacji względem kluczowych szlaków i węzłów transportowych, a lokalnie także względem innych obiektów tego typu, centrum danego miasta czy dostępności komunikacji publicznej, ...

 • Grunty inwestycyjne - Kończy się rynek sprzedającego, a zaczyna kupującego

  Grunty inwestycyjne - Kończy się rynek sprzedającego, a zaczyna kupującego

  Wyraźnie widoczną zmianą na rynku gruntów inwestycyjnych w tym roku jest poważny spadek zainteresowania działkami pod zabudowę wielorodzinną. Jeśli przeanalizujemy ilość transakcji zawartych w pierwszym półroczu br. zobaczymy, że ich liczba jest o połowę mniejsza. Wynika to przede ...

 • Rynek nieruchomości komercyjnych w 2023 roku

  Rynek nieruchomości komercyjnych w 2023 roku

  Z analiz ekspertów wyłania się obraz rynku, który zmaga się z niepewnością i rosnącymi cenami, ale w dalszym ciągu oparty jest na silnych fundamentach, które pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Firma Savills wstępnie podsumowała 2022 rok i nakreśliła prognozy ...

 • Grunty inwestycyjne w strefach ekonomicznych

  Grunty inwestycyjne w strefach ekonomicznych

  Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonują w Polsce od lat 90-tych i są jednym z głównych narzędzi wspierających rozwój regionów. Ich kluczowym zadaniem jest przyciąganie inwestycji zagranicznych oraz krajowych poprzez udzielanie wsparcia w postaci zwolnienia z podatku dochodowego ...

 • Szanse i zagrożenia dla sektora magazynowego na rynkach wschodzących

  Szanse i zagrożenia dla sektora magazynowego na rynkach wschodzących

  Rynek magazynowy w Polsce jest obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem nieruchomości. Głównymi argumentami przyciągającymi tak wiele krajowych i zagranicznych inwestycji jest strategiczna lokalizacja w centralnej części Europy, konkurencyjne stawki wynagrodzenia siły roboczej, oraz ...

 • Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce. Prognozy na 2023 rok

  Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce. Prognozy na 2023 rok

  Rok 2023 z perspektywy deweloperów magazynowych będzie stał pod znakiem bardzo przemyślanych zakupów. Przy wciąż rosnących kosztach finansowania, zmieniających się kosztach budowy oraz presji ze strony inwestorów na przeceny na rynku gotowych magazynów, rynek ...

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów