Elbląski Park Technologiczny

  • 28 sierpnia 2023
  • Parki Przemysłowe i Technologiczne

Elbląski Park Technologiczny
ul. Sulimy 1
82-300 Elbląg
Tel.: +48 55 239 34 67
E-mail: biuro@ept.umelblag.pl
adres www:  https://ept.elblag.eu/
 

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora

O Parku

Misją Elbląskiego Parku Technologicznego jest stymulowanie rozwoju gospodarczego i społecznego miasta Elbląga i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wspieranie innowacyjności oraz przedsiębiorczości opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach.
 
Przedsiębiorcy, którzy decydują się na współpracę z EPT, otrzymują wsparcie na każdym etapie rozwoju – od startupu, poprzez rozwój technologii, inicjowanie, jak i uczestnictwo w prowadzeniu prac z obszaru badań i rozwoju.  Działania Parku koncentrują się na zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na ich promocji. Ponadto Elbląski Park Technologiczny koordynuje współpracę miedzy samorządem, nauką a biznesem. 
 

OFERTA EPT

Oferta Elbląskiego Parku Technologicznego:
- obsługa inwestorów,
- inkubacja przedsiębiorstw,
- dzierżawa powierzchni biurowych i administracyjnych, 
- wynajem sal i sprzętu badawczego, 
- usługi doradcze,
- zajęcia edukacyjne. 

BIURO OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW

EPT jest miejscem pierwszego kontaktu dla lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. Profesjonalna kadra EPT zapewnia kompleksową informacje o dostępnych terenach inwestycyjnych, zwolnieniach z podatku dochodowego oraz nieruchomości, możliwościach finansowania biznesu, a także administracyjne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.


INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Inkubator Przedsiębiorczości Elbląskiego Parku Technologicznego został stworzony, aby wspierać młodych przedsiębiorców i ułatwić im start w biznesie. To oferta dla każdego, kto jest pewny swoich umiejętności, ma pomysł na biznes i chce w niedalekiej przyszłości założyć własną firmę lub jest początkującym przedsiębiorcą.

Inkubator Przedsiębiorczości EPT oferuje preferencyjne warunki na:
- usługi kancelaryjne - rejestracja działalności w prestiżowym miejscu – Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji, obsługę kancelaryjną, dostęp do sali spotkań biznesowych, 
- własne biuro, czyli w pełni wyposażoną przestrzeń do pracy.

Nowoczesna infrastruktura, klimatyzowane biura, czy laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt badawczy umożliwią realizację każdego projektu biznesowego oraz naukowego.

Zdjącie

SPECJALISTYCZNE LABORATORIA:

- Centrum Jakości Środowiska, 
- Centrum Metaloznawstwa, 
- Centrum Transferu Technologii Informatycznych, 
- Centrum Technologii Drewna i Mebli. 
 

Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych EPT

ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ 
LZAŚ wykonuje badania środowiskowe: wody powierzchniowej, wody przeznaczonej do spożycia, żywności, suplementów diety, ścieków, wód opadowych, gleby, osadów ściekowych odpadów.

Świadczy usługi w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych, takich jak badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe dla wielu sektorów przemysłu (suplementy diety, produkty żywnościowe, kąpiele galwaniczne, kosmetyki, gospodarka odpadami – piroliza odpadów komunalnych, piroliza RDF, piroliza osadów ściekowych, chemia przemysłowa) oraz wykonuje ekspertyzy i opinie dla służb mundurowych w zakresie chemii i ochrony środowiska.

AKREDYTACJA
Od 14.01.2015 r. LZAŚ posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1546 na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Jakość realizacji usług proinnowacyjnych została potwierdzona akredytacją Ministerstwa Rozwoju oraz akredytację Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

WARSZTATY 
LZAŚ prowadzi szkolenia z zakresu ochrony środowiska, mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej dla różnych grup zawodowych m.in. żołnierzy, strażaków. Tworzy także innowacyjne projekty, które obejmują tematykę dotyczącą zmian klimatu. 

KONTAKT
Tel: 55 237 47 64
e-mail: laboratorium@ept.umelblag.pl
Strona internetowa: 
https://ept.elblag.eu/laboratorium-zaawansowanych-analiz-srodowiskowych-   
 

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów