Miasto Radomsko

  • 10 czerwca 2021
  • Urzędy miast

Urząd Miasta Radomsko 
ulica Tysiąclecia 5 
97-500 Radomsko 

obszar Radomska to 51km
liczba mieszkańców 50 tys 

adres www: www.radomsko.pl 
adres www: https://biznes.radomsko.pl/inwestuj-w-radomsku/
adres facebook: www.facebook.com/strefa.radomsko

Kontakt: 
Prezydent Miasta Radomsko 
tel.: +48 44 6854510, fax. +48 44 6854513 
adres email: prezydent@radomsko.pl 

Dane jednostki do obsługi inwestora

Urząd Miasta Radomsko
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel.: +48 508 361 583

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora

Miasto Radomsko

Radomsko to dynamicznie rozwijające się miasto w województwie łódzkim. Tradycje przemysłowe, wykwalifikowana kadra, otoczenie okołobiznesowe to tylko niektóre czynniki przemawiające za lokalizacją inwestycji w Radomsku. 165 hektarowa strefa przemysłowa jest położona przy drodze krajowej numer 1 , która będzie zmodernizowana do standardu autostrady (A1).


 

Tereny pod inwestycje

Łączna powierzchnia terenów po inwestycję wynosi 51ha objętych specjalną strefą ekonomiczną i 34 ha gruntów miejskich nie objętych specjalna strefą ekonomiczną. Razem miasto posiada tereny pod inwestycje w Radomsku o obszarze 85 ha.

Wszystkie wolne grunty objęte specjalną strefą ekonomiczną są przygotowane do inwestowania. Każda działka posiada dostęp drogi asfaltowej, możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i energetycznej zasilanej z pobliskiego nowego głównego punktu zasilania. Sieć telekomunikacyjna jest także dostępna na strefie i jest rozwijana w miarę zainwestowania terenu. Strefa jest w pełni uzbrojona.

Teren objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego i jest przeznaczony na przemysł, składy (logistyka) i usługi. Plan nie przewiduje istotnych ograniczeń realizacji zabudowy.  

Strefa Inwestycyjna w Radomsku

Atuty Radomska

Radomsko charakteryzuje się dużymi zasobami dobrze wykształconej kadry pracowniczej. Położenie Radomska względem innych miast w Polsce powoduję że w promieniu 2 godzin jazdy samochodem znajdują się takie ośrodki jak Warszawa, Kraków. Do Łodzi, Katowic wystarczy 1 godzina. Dobrym zapleczem uzupełniającym zasoby ludzkie jest Częstochowa odległa o 30 km od strefy.

Do walorów turystycznych można zaliczyć zabytki w Radomsku oraz kompleksy leśne , które służą mieszkańcom jako miejsce wypoczynku. Ogromnym atutem turystycznym są rzeki : Pilica i Warta , które zachowały walory środowiskowe. Spływ rzeką Pilicą pozwala na obserwację przyrody, zarówno fauny jak i flory.
 

Sieć komunikacyjna

Radomsko znajduję się przy drodze krajowej numer 1 , która stanie się autostradą A1. Strefa przemysłowa będzie korzystać ze zjazdu na autostradę , który jest projektowany bezpośrednio przy strefie. W Radomsku krzyżują się także drogi krajowe numer 42 i 91. Drogi te zapewniają dobre połączenie we wszystkich kierunkach. Bardzo istotnym elementem jest znajdujący się w Radomsku terminal intermodalny. Dzięki terminalowi towary i zaopatrzenie do fabryk w Radomsku są transportowane poprzez porty Gdańsk/Gdynia i dalej droga  morską na cały świat.
 

Największ inwestycje zrealizowane

Do największych inwestycji w Radomsku należą:

  • Magazyn centralny na Europę środkową i wschodnia firmy JYSK
  • Fabryka pralek i zmywarek Indesit Company
  • Fabryka puszek Ball Packaging
  • Fabryka szyb zespolonych PressGlass
  • Fabryka narzędzi hydraulicznych Manuli Hydraulics
  • Fabryka tektury falistej Aquila
  • mroźnia Frigo Logistics
  • a także inne znajdujące się na strefie jak: Isopak, HSV, Cortizo, Bora

Ulgi i przywileje

Inwestor , który zainwestuje w specjalnej strefie ekonomicznej otrzymuje w Radomsku pomoc publiczną w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych. Ponadto inwestor może skorzystać z pomocy de minimis w wysokości 200 000 Euro na podatek od nieruchomości.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów