Po raz kolejny fdi Magazine wchodzący w skład Financial Times ocenił ponad 67 stref ekonomicznych na świecie. W pierwszej dziesiątce znalazły się Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna na 3. miejscu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna na 7. oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna na 8 miejscu.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana trzecią najbardziej atrakcyjną strefą na świecie. Strefa zajęła również pierwsze miejsce w zestawieniu najlepszych stref ekonomicznych w Europie. Od początku bieżącego roku KSSE wydał 55 decyzji o wsparciu nowych projektów wartych łącznie ok. 1,6 mld zł.

Strefa pomorska została wysoko oceniona za zaangażowanie na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój sektorów nowych technologii, zwłaszcza w ochronie zdrowia, ekologii oraz rozwiązań dla inteligentnych miast. W tegorocznym rankingu znalazła się na 7. miejscu wśród najlepszych stref ekonomicznych na świecie oraz na 2. miejscu w Europie. 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została najlepszą strefą w Polsce i 8. na świecie. Tylko w tym roku do strefy dołączyło ponad 40 firm.W trzech kwartach tego roku firmy ze strefy zainwestowały prawie 4 miliardy złotych, utworzyły 1400 nowych miejsc pracy i utrzymały 7000 stanowisk.