Władze małopolskiej gminy Kłaj wspólnie z Krakowskim Parkiem Technologicznym zamierzają  lokalne tereny inwestycyjne objąć działaniem krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Realny termin zakończenia wszelkich procedur i formalności z tym związanych to bieżący rok. 

Szczegóły przedsięwzięcia omówiono podczas spotkania ze specjalistami Krakowskiego Parku Technologicznego: Krystyną Sadowską, dyrektor działu promocji i marketingu oraz Jackiem Bielawskim, koordynatorem  projektów.

- Nowi inwestorzy, miejsca pracy, wpływy do budżetu – to szereg korzyści, których osiągnięcie przybliża utworzenie strefy – mówi sekretarz gminy Zbigniew Fic.

O zaletach przyłączenia terenów przemysłowych do Strefy można długo mówić. Wśród zalet jest umożliwienie zastosowania szeregu zachęt inwestycyjnych i czynników motywujących dla inwestorów. Preferencje ekonomiczne są szczególnie ważnym elementem procesu decyzyjnego inwestorów.

Krakowski Park Technologiczny zajmie się szeregiem procedur i formalności związanych z utworzeniem podstrefy. Działania samorządu pójdą zaś w kierunku kompleksowego dostosowania gruntów do wymagań przedsiębiorców. Istotnym przedsięwzięciem będzie budowa infrastruktury drogowej i doprowadzenie mediów na wyznaczoną pod strefę przestrzeń.

Jak wyliczają przedstawiciele samorządu, atuty kłajowskiego obszaru inwestycyjnego to przede wszystkim dostęp do strategicznych w skali krajowej i międzynarodowej szlaków komunikacyjnych (przy drodze krajowej nr 75 Kraków-Nowa Huta - Przemyśl, europejskiej trasie E40 łączącej wschód i zachód kontynentu, pierwszym węźle autostrady A4 od Krakowa w kierunku granicy wschodniej oraz  linii kolejowej Kraków – Medyka).

Na podstawie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych „ gospodarcze enklawy” funkcją do 2020 roku. Są jednak starania, aby wydłużyć ten okres do 2026 roku i nadal oferować zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorców.