Grunty pod farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Jakie wymagania powinna spełniać działka?

 • 2 sierpnia 2021
 • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

W Polsce wzrasta zainteresowanie energetyką wiatrową i fotowolticzną. Coraz więcej osób i gmin decyduje się na budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Aby wydzierżawienia działkę pod farmę wiatrową należy spełnić kilka ważnych warunków. 

Wymagania jakie powinien spełniać grunt przeznaczony pod farmę wiatrową:
 

 • Minimalna klasa gruntu do wydzierżawienia: IV, V, VI lub nieużytki
 • Działka nie może być mniejsza niż 1-1,5 ha
 • Grunty muszą się znajdować w odległości do 800 m od linii energetycznej średniego napięcia lub do głównego punktu zasilającego;
 • Najlepszy teren działki to teren bez zadrzewienia
 • Działka nie może znajdować się w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych np.: Natura 2000
 • Najlepiej aby działka nie była objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZT);
 • Działka nie może znajdować się na terenie zagrożonym powodzią
 • Tereny powinny być wolne od obciążeń w Księdze Wieczystej
 • Do dzierżawy na okres 29 lat pod inwestycję farm wiatrowych
 • Najlepiej aby do działki był dojazd z utwardzoną drogą
 • W projektowanych farmach wiatrowych, przestrzeń pomiędzy wiatrakami i drogami dojazdowymi do nich, które usytuowane są w znacznych odległościach od siebie będzie najczęściej wykorzystywana rolniczo i w związku z tym grunty te nie wymagają zmiany przeznaczenia

Wymagania akie powinien spełniać grunt przeznaczony pod farmę fotowoltaiczną:
 

 • Powierzchnia minimalna działki to 1ha
 • Minimalna szerokość działki 50 m
 • Linia elektroenergetyczna lub stacja elektroenergetyczna w pobliżu (Odległość od linii średniego napięcia do 500 m)
 • Teren niezalewowy, niezadrzewiony, bez rowów melioracyjnych
 • Klasa gleby: IV, V, VI
 • Dostęp do drogi publicznej
 • Działka nie może znajdować się w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych np.: Natura 2000
 • Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub MPZP, który uwzględnia możliwość postawienia farmy PV, działalność rolniczą i przemysłową
 • Teren płaski lub nachylony w kierunku południowym
 • Bez zadrzewień i innych elementów zacieniających powierzchnię działki

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów