Lubuskie liczy na większy napływ inwestycji. Ma się do tego przyczynić umowa partnerska pomiędzy władzami województwa a Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

– Budujemy zintegrowaną sieć współpracy, której główną misją będzie profesjonalna, kompleksowa i spójna obsługa inwestorów zarówno krajowych i zagranicznych – mówiła Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego, podczas Inwestycyjnego Forum Samorządowego, jakie w pierwszej połowie czerwca zorganizowano w Zielonej Górze. – Jako spółka poszukujemy synergii, partnerów umożliwiających bardziej intensywne realizowanie naszych celów. Na tej współpracy zyskają wszystkie podmioty w naszym województwie – podkreślał Krzysztof Kielec, prezes KSSSE. więcej na rp.pl >>>