Miasto Koszalin

  • 14 marca 2023
  • Urzędy miast

Miasto Koszalin
Urząd Miejski w Koszalinie

Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
adres www: www.koszalin.pl
adres e-mail: pelnomocnik@um.koszalin.pl

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora

WOJEWÓDZTWO, OBSZAR, LICZBA MIESZKAŃCÓW

Koszalin to dynamicznie rozwijający się ośrodek gospodarczy w województwie zachodniopomorskim leżący w północno-zachodniej części Polski nad Jeziorem Jamno, które połączone jest z Morzem Bałtyckim. Miasto zajmuje powierzchnię - 98,33 km2 i jest drugim co do wielkości ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym w województwie liczącym blisko 106 tys. mieszkańców. 

TERENY POD INWESTYCJE

Atrakcyjne i uzbrojone tereny inwestycyjne w Podstrefie „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne pod budowę zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych, składów, magazynów z dopuszczalną funkcją usługową, działalność innowacyjną na preferencyjnych warunkach objętych ulgami i zwolnieniami podatkowymi.

Miasto Koszalin w ramach RPO działania 1.10 złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Uzbrojenie terenu Słupskiej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin”. Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów o łącznej powierzchni 4,079 ha. W ramach projektu powstanie infrastruktura komunikacyjna w postaci drogi montażowo-eksploatacyjnej z oświetleniem, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa.  

Łącznie na terenie Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest 57 inwestorów z branż metalowej, produkcji szyb, logistyki, przetwórstwa, recyklingu.

CHARAKTERYSTYKA WOLNYCH GRUNTÓW

Podstrefa „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Podstrefa „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została ustanowiona 22.10.2003 r. na powierzchni 22 ha. Jej obszar został czterokrotnie powiększony – w roku 2006, 2007, 2012 i 2015 r. Powierzchnia obecnej Podstrefy to: 150,1655 ha

Podstrefa „Koszalin” znajduje się w zachodniej części Koszalina w przemysłowej dzielnicy miasta w tzw. „Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej” w obrębie międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad oraz drogi krajowej nr 11 łączącej Koszalin z Poznaniem i południem kraju, w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego drogi ekspresowej S6. W bliskiej odległości od portów morskich: w Kołobrzegu – 4 0km i w Darłowie 25 km.

CHARAKTERYSTYKA TERENÓW

Tereny inwestycyjne niezabudowane wydzielane są pod konkretne potrzeby inwestorów zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego już od 0,3 ha. https://bip.koszalin.pl/?a=11511

Foto mapa

ATUTY INWESTYCYJNE STREFY EKONOMICZNEJ

Doskonała lokalizacja i dostępność komunikacyjna (E-28, nr 11, S6). Tereny położone przy drogach lokalnych w przemysłowej dzielnicy miasta, oddalone 4km od centrum miasta. W sąsiedztwie dróg krajowych nr 6 (Szczecin - Gdańsk) i nr 11 (Kołobrzeg – Poznań – Górny Śląsk)  przy realizowanym węźle dogi ekspresowej S6 i planowanej S11. W bliskim sąsiedztwie zakładów produkcyjnych. Strefa jest dobrze skomunikowana z pozostałą częścią miasta.

Pełna infrastruktura techniczna

Tereny są przygotowane technicznie pod realizację przedsięwzięć inwestycyjnych - woda, kanalizacja deszczowa, sanitarna, energia elektryczna i gaz ziemny (duże rezerwy).    Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego produkcja przemysłowa, magazyny, składy. Brak barier inwestycyjnych. Dopuszczalna zabudowa działki: do 75%, maksymalna wysokość do 25 m.
Stały kontakt i pomoc przedstawiciela Urzędu przez cały proces inwestycyjny (przy rozmowach i ustaleniach z gestorami mediów, przy uzyskaniu zezwolenia, pozwoleniu na budowę, itd.) i w czasie prowadzenia już swojej działalności na strefie.

Na terenie Podstrefy "KOSZALIN" SSSE można uzyskać zwolnienie od podatku dochodowego

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu, która uprawnia do korzystania ze zwolnień w PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

Przedmiotem wsparcia może zostać objęta nowa inwestycja, rozumiana jako: założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 

 Maksymalny poziom wsparcia:

  •     60 % - dla mikro- i małych przedsiębiorców,
  •     50 % - dla średnich przedsiębiorców,
  •     40 % - dla dużych przedsiębiorców.


Decyzję o wsparciu na terenie Podstrefy 'Koszalin" SSSE można uzyskać na 15 lat, na pozostałym terenie w Koszalinie na 12 lat. Organem wydającym decyzję o wsparciu jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która jest zarządzającym obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wykwalifikowana kadra zawodowa

Pomoc przy zatrudnianiu osób – Urząd pomaga przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który w ramach posiadanych środków organizuje m.in. szkolenia przyszłych pracowników.
Możliwość utworzenia klas zawodowych w zakresie wykształcenia przyszłych pracowników pod konkretne potrzeby Inwestora.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów