Miasto Koszalin

  • 14 marca 2024
  • Urzędy miast

Miasto Koszalin
Urząd Miejski w Koszalinie

Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
adres www: www.koszalin.pl

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora

WOJEWÓDZTWO, OBSZAR, LICZBA MIESZKAŃCÓW

Koszalin to dynamicznie rozwijający się ośrodek gospodarczy w województwie zachodniopomorskim leżący w północno-zachodniej części Polski nad Jeziorem Jamno, które połączone jest z Morzem Bałtyckim. Miasto zajmuje powierzchnię – 105,5 km2 i jest drugim co do wielkości ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym w województwie liczącym blisko 105 tys. mieszkańców. 

TERENY POD INWESTYCJE

Atrakcyjne i uzbrojone tereny inwestycyjne w Podstrefie „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne pod budowę zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych, składów, magazynów z dopuszczalną funkcją usługową oraz działalność innowacyjną. 

Strefa w Koszalinie jest technicznie przygotowana pod realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez potencjalnych Inwestorów.                

Łącznie na terenie Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest 60 inwestorów z branż m.in.: metalowej, produkcji szyb, logistyki, przetwórstwa, recyklingu.

CHARAKTERYSTYKA WOLNYCH GRUNTÓW

Podstrefa „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Podstrefa „Koszalin” została ustanowiona 22.10.2003 r. na powierzchni 22 ha. Jej obszar został czterokrotnie powiększony – w roku 2006, 2007, 2012 i 2015 r. Powierzchnia obecnej Podstrefy to: 150,1655 ha.

Podstrefa „Koszalin” znajduje się w przemysłowej dzielnicy miasta w tzw. „Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej” w obrębie międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad oraz DK nr 11 i S11 łączącej Koszalin z Poznaniem i południem kraju, w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego drogi ekspresowej S6 i S11. W bliskiej odległości od portów morskich: w Kołobrzegu – 40 km i w Darłowie 25 km.

CHARAKTERYSTYKA TERENÓW

Tereny inwestycyjne niezabudowane wydzielane są pod konkretne potrzeby inwestorów zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego już od 0,3 ha. https://bip.koszalin.pl/?a=11511​​​​​​​

Foto mapa

ATUTY INWESTYCYJNE STREFY EKONOMICZNEJ

Doskonała lokalizacja i dostępność komunikacyjna (E-28, nr 11, S6). Tereny położone przy drogach lokalnych w przemysłowej dzielnicy miasta, oddalone 4 km od centrum miasta. W sąsiedztwie dróg krajowych nr 6 (Szczecin - Gdańsk) i nr 11 (Kołobrzeg – Poznań – Górny Śląsk)  przy realizowanym węźle dogi ekspresowej S6 i planowanej S11. W bliskim sąsiedztwie zakładów produkcyjnych. Strefa jest dobrze skomunikowana z pozostałą częścią miasta.

Pełna infrastruktura techniczna

Tereny są przygotowane technicznie pod realizację przedsięwzięć inwestycyjnych - woda, kanalizacja deszczowa, sanitarna, energia elektryczna i gaz ziemny (duże rezerwy). Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego produkcja przemysłowa, magazyny, składy i usługi. Brak barier inwestycyjnych. Dopuszczalna zabudowa działki: do 75%, maksymalna wysokość do 25 m.

Stały kontakt i pomoc przedstawiciela Urzędu przez cały proces inwestycyjny (m.in. przy rozmowach i ustaleniach warunków z gestorami mediów, przy uzyskaniu zezwolenia, pozwoleniu na budowę, itd.) jak również w czasie prowadzenia już swojej działalności. 

Na terenie Podstrefy "KOSZALIN" SSSE można uzyskać zwolnienie od podatku dochodowego

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu, która uprawnia do korzystania ze zwolnień w PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

Przedmiotem wsparcia może zostać objęta nowa inwestycja, rozumiana jako: założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 

Maksymalny poziom wsparcia:

  •     60 % - dla mikro- i małych przedsiębiorców,
  •     50 % - dla średnich przedsiębiorców,
  •     40 % - dla dużych przedsiębiorców.


Decyzję o wsparciu na terenie Podstrefy "Koszalin" SSSE można uzyskać na 15 lat, na pozostałym terenie w Koszalinie na 12 lat. Organem wydającym decyzję o wsparciu jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, która jest zarządzającym obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Wykwalifikowana kadra zawodowa

Urząd Miejski w Koszalinie pomaga przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie w wyszukiwaniu przyszłej kadry zawodowej. PUP m.in. w ramach posiadanych środków organizuje szkolenia przyszłych pracowników. Istnieje możliwość utworzenia klas zawodowych w zakresie wykształcenia przyszłych pracowników pod konkretne potrzeby Inwestora – zainteresowane firmy mogą w tym zakresie liczyć na pomoc i wparcie Miasta.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów