Dlaczego strefowe tereny są tak atrakcyjne

  • 22 marca 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

Marek Michalik, prezes Łódzkiej SSE

Trudny pandemiczny rok dotknął wiele obszarów gospodarki, ale inwestycje w Polskiej Strefie Inwestycji utrzymały swój poziom. W czym tkwi sekret?

W 2020 r. wydano 369 decyzji dotyczących inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI), co oznacza wzrost o 4 proc. i 15 inwestycji więcej w stosunku do 2019 r. Inwestorzy zadeklarowali 5 888 nowych miejsc pracy.  Wartość ubiegłorocznych inwestycji wyniosła ponad 15,1 mld zł, co oznacza spadek o 2 proc. Jest to świetny wynik biorąc pod uwagę, że jak podała Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju UNCTAD, światowa wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich (FDI) spadła w 2020 roku o 42 proc.  

Z czego wynika atrakcyjność działek położonych w PSI? Po pierwsze, wprowadzone w 2018 r. zmiany pozwalają na inwestycje zarówno na terenach strefowych, jak i prywatnych oraz gminnych.

– Dziś firma może zainwestować praktycznie na każdej nieruchomości i otrzymać wsparcie strefowe w postaci zwolnienia w podatku dochodowym. Kiedyś mogła to zrobić tylko w wyznaczonych podstrefach. Jak dobrze zadziałał ten mechanizm wprowadzony przez rząd najlepiej pokazują liczby. Bez niego realizacja 30-u inwestycji nie byłaby możliwa w ubiegłym roku. Mimo pandemii nasi inwestorzy utworzą i utrzymają blisko 5 tysięcy miejsc pracy. – wyjaśnia Marek Michalik, prezes Łódzkiej SSE.

POBIERZ CAŁE WYDANIE W FORMACIE PDF

Po drugie, strefy przyciągają dobrze przygotowanymi gruntami. Chociaż zmiany w funkcjonowaniu SSE z 2018 r. pozwalają firmom inwestować na wszystkich działkach, to przez ćwierć wieku firmy mogły budować jedynie na gruntach należących do stref. Aby podnieść ich atrakcyjność w oczach inwestorów, strefy wraz z gminami intensywnie inwestowały w ich dostosowanie do potrzeb przedsiębiorców, również przy dużym wsparciu ze strony unijnych funduszy. 

– Jeśli chodzi o tereny inwestycyjne należące do specjalnych stref ekonomicznych, to należy zwrócić uwagę na to, że łączą one w sobie te cechy, które są najistotniejsze z punktu widzenia inwestora. Grunty w znaczącej większości są gotowe, aby zacząć realizować inwestycje bez dodatkowych kosztów i procedur administracyjnych (typu koszt uzbrojenia terenu, czy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego). Ponadto, przez 25 lat funkcjonowania, utworzone przez sse, dzielnice przemysłowe zyskały dobrą infrastrukturę (drogową, czy w zakresie uzbrojenia terenu), która jest przystosowana do zwiększonych potrzeb przedsiębiorców. Zakup gruntu od specjalnej strefy ekonomicznej, jest zazwyczaj prosty i nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami (np.: związanymi z nieuporządkowanym stanem prawnym nieruchomości). – podkreśla Leszek Dec, prezes zarządu Suwalskiej SSE S.A..

Dodatkowo strefy wciąż inwestują w infrastrukturę. Przykładowo Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w połowie czerwca 2020 roku oddała do użytku nową drogę, która skomunikowała 27,53 ha terenów podstrefy Grudziądz. W efekcie w październiku tego samego roku największy producent styropianu firma Termo Organika zdecydowała o budowie na tym terenie fabryki za ponad 25 mln zł.

POBIERZ CAŁE WYDANIE W FORMACIE PDF

W ostatnich latach w miejscowości Ksawerów pod Łodzią zainwestowały takie firmy jak Miele, Nippon Seiki czy OxyLine.

– Wszyscy wymienieni inwestorzy kupili nieruchomość z dostępem do nowej infrastruktury drogowej zbudowanej przez Łódzką Strefę i samorządy. Łódzka Strefa kupuje tereny z potencjałem i przygotowuje je pod inwestycje, zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców, w ten sposób buduje gotową ofertę nieruchomości dla potencjalnych inwestorów polskich czy zagranicznych. – opisuje Marek Michalik.

Po trzecie, inwestycje na strefowych terenach w ramach PSI oznaczają szereg ułatwień w inwestowaniu, w szczególności zwolnienia podatkowe. Ulga podatkowa w ramach PSI stanowi pomoc publiczną dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w wysokości nawet do 70 proc. wartości realizowanej inwestycji. Wysokość uzyskanego zwolnienia zależna jest od szeregu czynników takich jak miejsce inwestycji (dodatkowa punktacja za lokalizację w średnim mieście lub regionie o wysokim bezrobociu), jej innowacyjność oraz wielkość inwestującej firmy. Okres zwolnień podatkowych może trwać, w zależności od regionu, 10, 12 lub 15 lat, jednak jeśli inwestycja znajduje się w min. 51 proc. na terenach sse automatycznie ten okres jest wydłużany do 15 lat.

POBIERZ CAŁE WYDANIE W FORMACIE PDF

– Małopolskie gminy doskonale zdają sobie sprawę  z tego, że rozwój gospodarczy ich małych ojczyzn mogą zapewnić działające na obszarach gmin przedsiębiorstwa. A te nie będą inwestowały bez dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych, z odpowiednimi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, uzbrojeniem i zapewnioną komunikacją – opowiada Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora w Krakowskim Parku Technologicznym - Niektóre strefy przemysłowe, są objęte statusem sse, co daje im pewną przewagę. Otóż przedsiębiorcy inwestujący na tak zwanych obszarach „starych stref”, mają wydłużony okres korzystania z pomocy publicznej do 15 lat. W wypadku Małopolski jest to o trzy lata dłużej niż w innych lokalizacjach. Taką sytuację mamy np. w Babickiej Strefie Przemysłowej, gdzie przedsiębiorcy mają do dyspozycji nie tylko znakomicie przegotowane działki, ale również dłuższy (15 lat) okres na realizację inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej.

Po czwarte, strefy mają do zaoferowania dużo więcej niż samą działkę. Większość stref może pochwalić się inkubatorami przedsiębiorczości, parkami naukowo-technologicznymi czy powierzchniami biurowo-magazynowymi. Dodatkowo specjalne strefy ekonomiczne oferują szerokie wsparcie, zarówno prawne, księgowe, czy marketingowe.

POBIERZ CAŁE WYDANIE W FORMACIE PDF

Partnerzy wydania

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów