Miasto Łomża

 • 26 lutego 2024
 • Urzędy miast

Urząd Miejski w Łomży
Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
tel.: +48 86 215 68 52
email: cop@um.lomza.pl
strona www: https://investinlomza.pl

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora

Mapa 1

Łomża to 60-tysięczne miasto położone w północno wschodniej Polsce na obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski, w granicach administracyjnych województwa podlaskiego. Miasto na prawach powiatu, stanowi jeden z trzech głównych ośrodków gospodarczych, kulturalnych i akademickich regionu.

Miasto położone jest w połowie drogi pomiędzy Warszawą oraz wschodnimi i północnymi granicami kraju i Unii Europejskiej, na skrzyżowaniu dróg krajowych DK61 i DK 63, przy drodze ekspresowej nr S61, która stanowi część międzynarodowej trasy E-67 Via Baltica, prowadzącej z Berlina przez Warszawę do Helsinek.

Odległość zarówno od stolicy kraju jak i północnych i wschodnich granic Polski oraz wschodniej granicy Unii Europejskiej wynosi tylko 150 km.

Przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej i Ogrodnikach.

Najbliższe porty lotnicze:
Warszawa  – Międzynarodowy Portu Lotniczy im. Chopina – 150 km
Modlin – 140 km
Olsztyn-Mazury (Szymany) – 110 km

Odległości od innych miast:
Warszawa – 90 minut
Białystok – 50 minut
Lublin – 200 minut
Olsztyn – 120 minut
Suwałki – 100 minut
Kuźnica – przejście graniczne – 110 minut
Budzisko – przejście graniczne – 120 minut

Łomżyńska Strefa Inwestycji 

Łomżyńska Strefa Inwestycji  to obszar o powierzchni ponad 200 ha przeznaczony w miejscowym planie pod zabudowę produkcyjno-usługową, magazynową i składową.

Obszar jest podzielony poprzez wewnętrzną obwodnicę miasta tj. ulice Meblową i Cieślewskiego. Jest to droga gminna dostosowana do obsługi ruchu pojazdów o podwyższonej ładowności.

Obszar położony jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 61 w odległości około 2 km od węzła Łomża-Zachód transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA.

Teren uzbrojony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. W pasie drogowym ulic Meblowej i Cieślewskiego istnieje: sieć wodociągowa,  kanalizacja sanitarna,  kanalizacja deszczowa, przyłącze gazowe, linie energetyczne, stacje trafo, GPZ , infrastruktura teletechniczna.

Zainwestowały tutaj firmy z branży budowlanej i meblowej. Powstaje nowoczesne centrum logistyczne. W bezpośrednim sąsiedztwie położona jest elektrociepłownia miejska.

Obecnie dostępnych jest 7 obszarów niezabudowanych terenów inwestycyjnych.

Mapa 2

W ramach Łomżyńskiej Strefy Inwestycji wydzielono 7 obszarów niezabudowanych terenów inwestycyjnych.

Obszary są o powierzchni od kilku do 130 ha.

Więcej informacji w podziale na konkretne obszary  pod linkiem https://investinlomza.pl/lsi/ 
 

Przeznaczenie terenów inwestycyjnych

Tereny inwestycyjne w Łomży przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową, składową i magazynową wraz z obiektami handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw. oznaczonych symbolami PU/UC.

Dokładne zapisy dostępne w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nr 034. Uchwała dostępna tutaj.

Przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno-usługowa, składy, magazyny. Dopuszcza się realizację usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw.
Maksymalna wysokość zabudowy: 40 m dla budynków i 60 m dla budowli,
Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 80%,
Wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie: 10%,
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3.000 m2.

Istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego na 15 lat w ramach Polskiej Strefy inwestycji (więcej informacji).

Miasto dodatkowo oferuje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości do lat 3 w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (więcej informacji).
Łomżyńska Strefa Inwestycji położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 61 w odległości 2.000 m od węzła Łomża-Zachód transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA.

Dlaczego warto zainwestować w Łomży

 • Doskonała lokalizacja, w odległości około 150 km od Warszawy oraz wschodnich i północnych granic Polski jak również Unii Europejskiej, na trasie transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA
 • Najwyższa w kraju intensywność pomocy publicznej do 70%
 • Łomżyńska Strefa Inwestycji – w pełni uzbrojony obszar o powierzchni ponad 200 ha pod zabudowę produkcyjno-usługową, magazynową i składową.
 • Zwolnienie z podatku dochodowego na lat 15 w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowych inwestycji na okres 3 lat..
 • Działalność Parku Przemysłowego Łomża, w tym Inkubatora Przedsiębiorczości tworzącego doskonałe warunki dla powstawania nowych przedsiębiorstw.
 • Zasoby dobrze wykształconej kadry zawodowej na bazie istniejących uczelni wyższych. Relatywnie niskie koszty pracy.
 • Przyjazny klimat dla przedsiębiorców – networking podczas śniadań biznesowych, promocja lokalnych przedsiębiorców w konkursie gospodarczym, dostępność władz miasta
 • Administracyjne wsparcie przedsiębiorców w działalności gospodarczej oraz na każdym etapie procesu inwestycyjnego w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży.

Zainwestowali w Łomży

Browar Łomża, Center – mebel sp. z o.o. sp. k., 
Domel sp. z o.o., EDPOL Food & Innovation sp. z o.o., 
Fresh Logistics Polska sp. z o.o., 
Greenvit sp. z o.o., 
Grupa Agrocentrum sp. z o.o., 
JBB Bałdyga, 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, 
PPHU Mackiewicz, 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A., 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz, 
Raben Group /Raben Logistics Polska sp. z o.o., 
TMT sp. z o.o., 
Uniglass Polska sp. z o.o., 
Zakłady Spożywcze „Bona” sp. z o.o., 
ZUI NOVUM Sp. z o.o.

Ulgi i przywileje dla inwestorów

Zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości 70% nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy na 15 lat dla inwestycji zrealizowanej przez przedsiębiorcę na własnych gruntach objętych decyzją o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wymagane 10 mln zł nakładów inwestycyjnych dla dużego inwestora i spełnienie  tylko 4 z 10 kryteriów jakościowych tworzą najkorzystniejsze warunki inwestowania w kraju.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji jak i nowych miejsc pracy maksymalnie do 3 lat.

Najwyższe dofinansowanie inwestycji realizowanych w Łomży z funduszy europejskich krajowych, regionalnych i dla Polski Wschodniej.

Więcej informacji na stronie https://investinlomza.pl/wsparcie-inwestora/ 

Norway

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów