Miasto Żagań

  • 9 sierpnia 2021
  • Urzędy miast

Urząd Miasta Żagań 
pl. Słowiański 17 
68-100 Żagań 
tel. +48 68 477 10 50
Fax: +48 68 477 10 17
adres e-mail: info@um.zagan.pl
adres www: www.urzadmiasta.zagan.pl
portal dla inwestorów: www.invest.zagan.pl

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora

Żagańska Strefa Przemysłowa

Wolne tereny inwestycyjne

Łączny obszar dwóch stref inwestycyjnych zlokalizowanych w Żaganiu przy miejskiej obwodnicy będącej drogą krajową nr 12 wynosi ok. 60 hektarów (30 hektarów jest jeszcze dostępnych dla inwestorów). Gospodarcza Strefa Asnyka posiada drogi wewnętrzne przystosowane do ruchu ciężkiego, które bezpośrednio łączą się z obwodnicą biegnącą w stronę Zielonej Góry (i trasy S3) oraz Żar (w kierunku granicy z Niemcami). Aktualnie trwają prace związane z budową nowej drogi do Strefy Würtha zlokalizowanej po drugiej stronie obwodnicy (DK 12).

Działki zostały utworzone z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową, usługową lub magazynowo-składową. Większość lokalizacji posiada przyłącza do niezbędnych mediów oraz dostęp do infrastruktury. Przewidziana forma nabycia to zakup w drodze przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

Sieć komunikacyjna

Miasto ma bardzo korzystne położenie z punktu widzenia połączeń regionalnych i międzynarodowych. Żagańskie tereny inwestycyjne zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych w południowo-zachodniej Polsce korytarzy komunikacyjnych. W obrębie tych terenów przebiegają następujące sieci dróg:
 

  • DK 12: Dorohusk (Jahodyn) – Lublin – Radom – Piotrków Trybunalski – Sieradz – Kalisz – Leszno – Głogów – Żagań – Żary – Łęknica (Bad Muskau)
  • DK/A 18: Olszyna (granica z Niemcami) – Krzyżowa (europejski korytarz drogowy E36)
  • Obecnie trwa proces dostosowania DK18 do parametrów autostrady.
  • DW 295: Żagań – Nowogród Bobrzański (w kierunku Zielonej Góry)
  • DW 296: Leśna – Lubań – Węgliniec – Iłowa – Żagań – Kożuchów
  • DK 27: Przewóz – Żary – Nowogród Bobrzański – Zielona Góra
  • S3/E65 w odległości ok. 40 km
  • A4 /E40 w odległości ok. 45 km
Sieć komunikacyjna miasta Żagań

Atuty miasta Żagań

Żagań położony jest w pobliżu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych w niewielkiej odległości od granicy polsko-niemieckiej (45 km) oraz polsko-czeskiej (70 km). Z biznesowego punktu widzenia, miasto posiada bardzo atrakcyjną lokalizację. Dobre połączenie drogowe z Berlinem i pobliskimi lotniskami, podobnie w kierunku Wrocławia i dalej Krakowa, gwarantują szybki dostęp do większych aglomeracji i ośrodków gospodarczo-biznesowych.

Miasto wyróżnia się na tle miejscowości województwa lubuskiego pod względem ilości istniejących zabytków. W samym sercu Żagania nad rozległym parkiem krajobrazowym góruje monumentalny pałac książęcy będący wizytówką miasta. Nieopodal centrum usytuowana jest prawdziwa perła architektury sakralnej: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP wraz z biblioteką klasztorną. Biblioteka posiada oryginalny XVIII-wieczny wystrój oraz wyjątkowe na skalę europejską sklepienie szeptane (szept jest doskonale słyszany na drugim końcu pomieszczenia). Panoramę miasta można podziwiać z wieży widokowej, która była niegdyś częścią Kościoła Łaski – w pogodny dzień widać z niej nawet Karkonosze.

Inwestorzy

Dotychczas w naszych strefach gospodarczych zainwestowali:

INWESTORZY
Firma Produkcyjna "Bartex"
Dringenberg Polska Sp. z o.o. (koncern WÜRTH)
Kietzmann Coatings sp. z o.o.
VP Polska Sp. z o.o.

 

Ulgi i przywileje dla inwestorów

Rada Miasta Żagań podjęła w 2016 r. uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Żagań. Przewiduje ona zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części położonych na terenie miasta, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i stanowiących nową inwestycję, w wyniku której utworzone zostaną nowe miejsca pracy. Uzyskanie prawa do zwolnienia podatkowego obwarowane jest utworzeniem określonej ilości nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oraz uzależnione jest od wielkości przedsiębiorcy (mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo).

Ponadto w ramach Polskiej Strefy Inwestycji inwestorzy mogą skorzystać ze zwolnień z podatku dochodowego CIT/PIT na okres wynoszący nawet do kilkunastu lat (15 lat w przypadku, gdy nieruchomość wchodzi w skład KSSSE, a takie grunty znajdują się w jednej z żagańskich stref i 12 lat w przypadku pozostałych gruntów). Decyzja o wsparciu jest wydawana przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Zgodnie z Mapą Pomocy regionalnej na lata 2014-2020 w województwie lubuskim można uzyskać zwolnienie w wysokości 35% poniesionych kosztów inwestycyjnych lub kosztów zatrudnienia. Dodatkowo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ulgi mogą zostać zwiększone odpowiednio o 10 % i 20 %. Warto nadmienić, że projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 przewiduje zwiększenie ulg dla województwa lubuskiego na poziomie 40% (przy zachowaniu dotychczasowej wysokości ulg dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw).

Żagań zaliczany jest do miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, dzięki czemu przedsiębiorcy inwestujący na jego terenie mogą pozyskać wsparcie na preferencyjnych warunkach.

Inwestorzy mogą również liczyć na wsparcie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu związane z zatrudnieniem osoby zarejestrowanej jako osoba bezrobotna. Wsparcie finansowe może obejmować np. refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy czy refundację składek na ubezpieczenie społeczne.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów