Miasto Żagań

  • 15 maja 2023
  • Urzędy miast

Urząd Miasta Żagań 
pl. Słowiański 17 
68-100 Żagań 
tel. +48 68 477 10 40
Fax: +48 68 477 10 17
adres e-mail: info@um.zagan.pl
adres www: www.urzadmiasta.zagan.pl
portal dla inwestorów: www.invest.zagan.pl

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora

Żagańska Strefa Przemysłowa

Wolne tereny inwestycyjne

Łączny obszar dwóch stref inwestycyjnych zlokalizowanych w Żaganiu przy miejskiej obwodnicy będącej drogą krajową nr 12 wynosi ok. 60 hektarów (30 hektarów jest jeszcze dostępnych dla inwestorów). Gospodarcza Strefa Asnyka posiada drogi wewnętrzne przystosowane do ruchu ciężkiego, które bezpośrednio łączą się z obwodnicą biegnącą w stronę Zielonej Góry (i trasy S3) oraz Żar (w kierunku granicy z Niemcami). Aktualnie trwają prace związane z budową nowej drogi do Strefy Würtha zlokalizowanej po drugiej stronie obwodnicy (DK 12).

Działki zostały utworzone z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową, usługową lub magazynowo-składową. Większość lokalizacji posiada przyłącza do niezbędnych mediów oraz dostęp do infrastruktury. Przewidziana forma nabycia to zakup w drodze przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

Sieć komunikacyjna

Miasto ma bardzo korzystne położenie z punktu widzenia połączeń regionalnych i międzynarodowych. Żagańskie tereny inwestycyjne zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych w południowo-zachodniej Polsce korytarzy komunikacyjnych. W obrębie tych terenów przebiegają następujące sieci dróg:
 

  • DK 12: Dorohusk (Jahodyn) – Lublin – Radom – Piotrków Trybunalski – Sieradz – Kalisz – Leszno – Głogów – Żagań – Żary – Łęknica (Bad Muskau)
  • DK/A 18: Olszyna (granica z Niemcami) – Krzyżowa (europejski korytarz drogowy E36)
  • Obecnie trwa proces dostosowania DK18 do parametrów autostrady.
  • DW 295: Żagań – Nowogród Bobrzański (w kierunku Zielonej Góry)
  • DW 296: Leśna – Lubań – Węgliniec – Iłowa – Żagań – Kożuchów
  • DK 27: Przewóz – Żary – Nowogród Bobrzański – Zielona Góra
  • S3/E65 w odległości ok. 40 km
  • A4 /E40 w odległości ok. 45 km
Sieć komunikacyjna miasta Żagań

Atuty miasta Żagań

Żagań położony jest w pobliżu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych w niewielkiej odległości od granicy polsko-niemieckiej (45 km) oraz polsko-czeskiej (70 km). Z biznesowego punktu widzenia, miasto posiada bardzo atrakcyjną lokalizację. Dobre połączenie drogowe z Berlinem i pobliskimi lotniskami, podobnie w kierunku Wrocławia i dalej Krakowa, gwarantują szybki dostęp do większych aglomeracji i ośrodków gospodarczo-biznesowych.

Miasto wyróżnia się na tle miejscowości województwa lubuskiego pod względem ilości istniejących zabytków. W samym sercu Żagania nad rozległym parkiem krajobrazowym góruje monumentalny pałac książęcy będący wizytówką miasta. Nieopodal centrum usytuowana jest prawdziwa perła architektury sakralnej: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP wraz z biblioteką klasztorną. Biblioteka posiada oryginalny XVIII-wieczny wystrój oraz wyjątkowe na skalę europejską sklepienie szeptane (szept jest doskonale słyszany na drugim końcu pomieszczenia). Panoramę miasta można podziwiać z wieży widokowej, która była niegdyś częścią Kościoła Łaski – w pogodny dzień widać z niej nawet Karkonosze.

Inwestorzy

Dotychczas w naszych strefach gospodarczych zainwestowali:

INWESTORZY
Firma Produkcyjna "Bartex"
Dringenberg Polska Sp. z o.o. (koncern WÜRTH)
Kietzmann Coatings sp. z o.o.
VP Polska Sp. z o.o.

 

Ulgi i przywileje dla inwestorów

Rada Miasta Żagań podjęła w 2024 r. uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań. Przewiduje ona zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 4 lat nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części oraz związanych z nimi gruntów stanowiących inwestycję początkową. Warunkiem uzyskania pomocy jest wcześniejsze zgłoszenie zamiaru z korzystania z pomocy przed rozpoczęciem prac, rozpoczęcie prac związanych z realizacją inwestycji początkowej w terminie do 18 miesięcy liczonego od dnia dokonania zgłoszenia oraz zrealizowanie inwestycji początkowej na terenie miasta Żagań w terminie 3 lat od momentu jej rozpoczęcia.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie dotyczy:
1) gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z działalnością handlową,
2) gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części zajętych na stacje paliw,
3) gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie wynajmu powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na działalność gospodarczą,
4) gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z działalnością bankową.
Ponadto w ramach Polskiej Strefy Inwestycji inwestorzy mogą skorzystać ze zwolnień z podatku dochodowego CIT/PIT na okres wynoszący nawet do kilkunastu lat (15 lat w przypadku, gdy nieruchomość wchodzi w skład KSSSE, a takie grunty znajdują się w jednej z żagańskich stref i 14 lat w przypadku pozostałych gruntów). Decyzja o wsparciu jest wydawana przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikowalnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027  wynosi na terenie województwa lubuskiego 40%. Podwyższa się ją o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorców – w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów. Oznacza to, że wielkość pomocy dla małych przedsiębiorców wyniesie 60%, a dla średnich 50%.

Żagań zaliczany jest do miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, dzięki czemu przedsiębiorcy inwestujący na jego terenie mogą pozyskać wsparcie na preferencyjnych warunkach.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów