W czwartek 26 października burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski podpisał porozumienie z Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. o współpracy w celu aktywizacji gospodarczej Gminy Kłobuck.

Jak czytamy w porozumieniu „Strony zgodnie oświadczają, iż wyrażają wolę podjęcia współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy, jej rozwoju gospodarczego i wzajemnej promocji.”