Mieniony tydzień były udany dla województwa. Poza nowymi inwestycjami na terenie Szczecina, udało się utworzyć dwie podstrefy w Nowogardzie i Pełczycach. 

Na mocy decyzji rządu z 13 sierpnia powiększyły się Kostrzyńsko-Słubicka i Mielecka SSE. O nowych inwestycjach na terenie szczecińskiej podstrefy KSSSE już pisaliśmy, jednak te milionowe projekty to nie koniec działań na terenie Zachodniopomorskiego.

Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wzbogaciła się również o dwie nowe podstrefy: w Nowogardzie (ok. 20 ha) i Pełczycach (ok. 23 ha). Burmistrzowie obu miast prowadzą aktualnie rozmowy z potencjalnymi inwestorami, zainteresowanymi budową zakładów w strefach. Na terenie pierwszej z podstrefy planowany jest park przemysłowy.

- Trzeba przyznać, że nie było łatwo. W trakcie tych blisko 3 lat zmagaliśmy się z wieloma przeszkodami – prawnymi, organizacyjnymi, technicznymi i innymi. Mamy w Nowogardzie teren inwestycyjny, który w przyszłości stanie się parkiem przemysłowym, na wzór istniejącego obecnie w Goleniowie. Należy przy tym stwierdzić, że stworzenie strefy ekonomicznej naszym sąsiadom zajęło 10 lat. Nam niecałe 3. Przełom gospodarczy w Nowogardzie stał się faktem – decyzja Rady Ministrów to „krok milowy", bez oficjalnej zgody Rządu nie bylibyśmy w stanie zaoferować inwestorom, tego czego oczekują – zwolnień i ulg podatkowych oraz uregulowanego pod względem prawnym terenu. Teraz mamy prawnie uregulowany teren dla inwestorów – a gdzie inwestorzy – tam miejsca pracy - napisał w oświadczeniu Robert Czapla, burmistrz Nowogardu.

Jak dodał burmistrz, przed miastem stoją kolejne wyzwania.

- Przed nami kolejny etap – przyciąganie inwestorów tworzących w Nowogardzie nowe miejsca pracy, wykonanie niezbędnej infrastruktury i zagospodarowanie terenu pod przyszłe inwestycje. Trzeba przy tym wyraźnie powiedzieć, że podobnie jak z utworzeniem strefy, będzie to proces kilkuletni, ale „ziarno zostało zasiane". - dodał burmistrz Nowogardu.