Wydatki poniesione przez spółkę przy organizacji uroczystego otwarcia zakładu w specjalnej strefie ekonomicznej nie mogą zostać zaliczone go kosztów uzyskania przychodów, a tym samym nie stanowią wydatków wolnych od opodatkowania. Takie stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 lutego 2013 r.

W przedmiotowej sprawie spółka zorganizowała uroczyste otwarcie zakładu produkcyjnego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Celem uroczystości była promocja nowo otwartego zakładu produkcyjnego oraz promocja produktów spółki, które wytwarzane będą na terenie zakładu w SSE. Na otwarciu spółka miała się zaprezentować nie tylko, jako producent nowoczesnych produktów, ale także, jako dobry pracodawca na lokalnym rynku pracy, wiarygodny kontrahent i partner biznesowy.

Na zorganizowanie uroczystości otwarcia zakładu na terenie SSE spółka poniosła określone koszty związane z przygotowaniem. Organizacja imprezy została sfinansowana ze środków obrotowych spółki. W uroczystości otwarcia zakładu uczestniczyli zaproszeni goście, kontrahenci, a także pracownicy spółki. Organizacja uroczystości otwarcia zakładu nie była ogłaszana przed imprezą w mediach. Natomiast bardzo szeroko i w pozytywnym aspekcie była relacjonowana po otwarciu.

Zdaniem Spółki wydatki na organizację uroczystości otwarcia zakładu produkcyjnego, jako ściśle w związane z działalnością spółki na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE oraz związanymi z tą działalnością przychodami zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT stanowią koszty uzyskania przychodu zwolnionego od opodatkowania.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki i wskazał, że aby zaliczyć wskazane przez spółkę wydatki w koszty, to konieczne jest najpierw rozstrzygnięcie, czy zorganizowanie tego spotkania ma kształtować popyt na produkty spółki, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do ich korzystania, czy też służyć przede wszystkim budowaniu pewnej relacji i wywołaniu jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu spółki.

W opinii fiskusa zasadniczym zamierzeniem zorganizowanego spotkania była chęć kształtowania lepszego postrzegania spółki na zewnątrz, uwypuklenia jego profesjonalizmu, tworzenia pozytywnych relacji z gośćmi oraz budowania zaufania. Ponieważ wymienione cechy są utożsamiane z reprezentacją i stanowią one dominujący czynnik zaplanowanego spotkania, wydatki związane z organizacją tej uroczystości - podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT ze względu na reprezentacyjny charakter przedmiotowego przedsięwzięcia.