Resort finansów razem z PAIH dla inwestora

  • 10 stycznia 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

Resorty finansów, funduszy i polityki regionalnej oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisały deklarację o współpracy w zakresie wspierania inwestycji w Polsce. Zapewnienie szybkiej i kompleksowej informacji dla przedsiębiorców, wzmacnianie klimatu inwestycyjnego i promowanie Polski jako dobrego miejsca do lokowania inwestycji, to główne cele deklaracji o współpracy.

Deklaracja jest odpowiedzią na potrzeby zagranicznych inwestorów

– Dobre wyniki naszej gospodarki i szeroki wachlarz instrumentów wsparcia sprawiają, że jesteśmy atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Wspólne działania pozwolą nam wzmocnić jeszcze bardziej pozycję Polski jako miejsca, w którym warto inwestować. – mówi minister finansów Tadeusz Kościński.

– Dbanie o inwestycje, inwestorów i sprzyjający im klimat jest wpisane w DNA naszej agencji. Dlatego niezmiernie cieszę się z podpisanego dziś porozumienia. Jestem przekonany, że współpraca PAIH z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej będzie mogła dzięki niemu wznieść się na nowy lepszy poziom, co przyniesie wymierne korzyści nie tylko samej agencji, ale przede wszystkim tym, którzy chcą i będą inwestować nad Wisłą a w konsekwencji całej polskiej gospodarce. – zaznacza prezes zarządu PAIH Krzysztof Drynda.

Zakładane efekty współpracy

Celem Deklaracji jest promowanie Polski jako miejsca, w który warto rozpocząć i rozwijać działalność gospodarczą. Współpraca pomiędzy MF, MFiPR oraz PAIH jest odpowiedzią na potrzeby inwestorów, dotyczące dostępu do informacji na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa podatkowego i możliwych form wsparcia. Duże znaczenie ma sprawna komunikacja zarówno na linii inwestor – administracja, jak również wymiana informacji pomiędzy resortami. Zapewnienie szybkiej i kompleksowej informacji ze strony administracji publicznej może przesądzić o ulokowaniu inwestycji w Polsce.

Instytucje, które podpisały Deklarację będą wspierać przedsiębiorców i identyfikować bariery inwestycyjne. Efektem wspólnych działań będzie usprawnienie procesu inwestycyjnego.

Efektem współpracy będzie również wymiana doświadczeń i analiz pomiędzy instytucjami, a także wspólne działania w obszarze promocji i działalności informacyjnej.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów