Jeden z żagańskich terenów inwestycyjnych uzyskał w minionym roku tytuł „Gruntu na Medal 2023” w X jubileuszowej edycji konkursu organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu przy współpracy z Marszałkami Województw i regionalnymi Centrami Obsługi Inwestorów i Eksporterów. 

Każdego roku celem konkursu jest wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w poszczególnych województwach spośród terenów spełniających standardy inwestycyjne PAIH. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej Gali PAIH Centrum Biznesu w Warszawie 4 października 2023 roku.

Zwycięska działka typu greenfield położona jest w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka w Żaganiu i liczy niemalże 3 hektary (2,997 ha) powierzchni. Dogodna lokalizacja tuż przy obwodnicy miejskiej (DK 12) oraz wybudowane nowe drogi dojazdowe dostosowane do ruchu ciężkiego sprawiają, że grunt ten jest naprawdę atrakcyjny z punktu widzenia inwestora. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo - produkcyjną z dopuszczeniem funkcji magazynowo - składowej. Aktualnie został ogłoszony przetarg na działkę, a cena wywoławcza wynosi 1.388.000,00 zł.