SSE Euro-Park Mielec zajął 4. miejsce pod względem ilości inwestycji w 2013 roku. Firmy zadeklarowały pod 700 mln zł wydatków inwestycyjnych.

Nowe inwestycje na obszarze SSE EURO-PARK MIELEC to 25 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy z deklarowanymi nakładami inwestycyjnymi rzędu 713,8 mln PLN oraz 1016 nowymi miejscami pracy.

To jeden z najlepszych wyników spośród wszystkich specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Pod względem wydanych zezwoleń mielecka SSE osiągnęła czwarty wynik w kraju – deklarowane nakłady inwestycyjne dały czwarte miejsce wśród 14 funkcjonujących w Polsce SSE, a z kolei co do deklarowanych do utworzenia miejsc pracy jest to trzeci najlepszy wynik wśród polskich stref.

- Od początku powstania strefy wydaliśmy łącznie 256 zezwoleń (stan na 31.12.2013),  nakłady poniesione przez inwestorów wynoszą ponad 5,85 mld PLN, a zatrudnienie 22 826 osób - czytamy w komunikacje Strefy.

W 2013 r. obszar mieleckiej strefy uległ zmianie wynosi 1299 ha, po włączeniu 53,4 ha w podstrefach w Mielcu, Dębicy, Rzeszowie i Szczecinie oraz w ramach nowo-powstałych podstref w Łańcucie, Radymnie i Sędziszowie Małopolskim.