Gdyby zainteresowanie inwestorów strefami mierzyć liczbą wydanych zezwoleń, to początek tego roku nie przyniósłby dobrych prognoz. Po niemal dwóch miesiącach większość stref nie podpisała jeszcze nowych umów.

Żadnego zezwolenia nie wydala m.in. strefa katowicka, suwalska, łódzka, pomorska, czy kamiennogórska. Trzy zezwolenia o łącznych planowanych nakładach 23,6 mln zł wydała strefa mielecka, dwa strefa wałbrzyska i jedno kostrzyńsko-słubicka.

"Rzeczpospolita" cytuje Jacka Bielawskiego z Krakowskiego Parku Technologicznego: "Część inwestorów czeka teraz na informacje o przedłużeniu funkcjonowania stref. Wstrzymuje się z podjęciem decyzji". Takiego scenariusza należało się spodziewać. Sposób rozwiązania problemu może teraz decydować, czy strefom uda się otrzymać poziom ubiegłorocznych inwestycji, czy też nastąpi spadek napływu.

Więcej w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”.