Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego organizuje konferencję "PPP w praktyce", która odbędzie się 3 grudnia w Nowej Soli w Parku Technologicznym Interior.

Partnerstwo publiczno-prywatne to szansa dla samorządów na efektywne ekonomicznie inwestycje. Konferencja jest adresowana do przedstawicieli sektora publicznego, samorządowców oraz osób zainteresowanych tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem spotkania jest omówione najistotniejszych kwestii związanych z praktyką wdrażania przedsięwzięć typu ppp w wybranych sektorach. To również okazja do wymiany doświadczeń i konsultacji z ekspertami.

Udział w konferencji jest bezpłatny.