15 grudnia ukonstytuowała się Rada Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham), która została wybrana podczas Walnego Zgromadzenia Członków Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Na jej czele stanął Tony Housh, wcześniejszy członek Rady Dyrektorów. Wiceprezesami zostali Judith Gliniecki i Joanna Bensz, funkcję skarbnika objął Paul Fogo, natomiast sekretarza Rick Lada.

- W skład Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej wchodzą czołowi przedstawiciele biznesu, zaangażowani w rozwój gospodarki, działania publiczne i społeczne. Naszym celem jest nie tylko promowanie amerykańskich inwestycji i podtrzymywanie wzajemnych relacji polsko-amerykańskich, ale także działanie na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego – mówi Dorota Dąbrowski, dyrektor zarządzający Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.
    
Rada Dyrektorów wybierana jest na okres dwóch lat, a do jej kompetencji należy nadzór i kontrola korporacyjna. Członkowie Rady to przedstawiciele najważniejszych firm w Polsce z różnych obszarów gospodarki.
    
W skład Rady Dyrektorów na kadencję 2015 – 2016 weszli: Tony Housh (APCO Worldwide-prezes), Judith Gliniecki (CEE Equity Partners – wiceprezes), Joanna Bensz, (CH2M Hill – wiceprezes), Paul Fogo, (JF Kancelaria Prawna– skarbnik), Richard Lada (sekretarz), Magdalena Burnat-Mikosz (Deloitte – członek), Anna Jakubowski (Coca-Cola Company – członek), Jolanta Jaworska ( IBM Polska i Kraje Bałtyckie – członek), Marek Kapuściński (Procter & Gamble w Europie Środkowej –  członek), John Lynch ( Lynka –  członek), Roman Rewald (Weil, Gotshal & Manges –  członek), Józef Wancer (Bank BGŻ – członek).