Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz firma PwC zwierają szyki, aby zaprezentować podczas seminarium 26 lutego kwestie poświęcone kalkulacji podatku odroczonego od działalności w SSE oraz najnowszym trendom w zakresie optymalizacji wykorzystania pomocy publicznej dostępnej dla firm strefowych.

Z prowadzonych obserwacji wynika, że kalkulacja podatku odroczonego w firmach działających w SSE sprawia wiele praktycznych problemów. Poprawne jego wyliczenie zwykle ma bardzo istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, a tym samym na obraz firmy przedstawiany na zewnątrz. W trakcie seminarium usystematyzowane zostaną różne możliwe podejścia do podatku odroczonego, zaś eksperci wskażą czym się kierować wybierając dopuszczalne warianty rozwiązań.

Ponadto, bazując na doświadczeniu specjalistycznego zespołu Pomocy Publicznej PwC oraz aktualnym orzecznictwie i praktyce organów podatkowych, omówione zostaną najbardziej aktualne tematy podatkowe wpływające w praktyce na działalność firm strefowych. Wskazane również będą pojawiające się ryzyka, jak również nowe pomysły na bardziej efektywne wykorzystanie pomocy publicznej dostępnej w SSE.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. następujące tematy: "Podstawowe regulacje Krajowego i Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dotyczące firm działających w SSE (w tym znowelizowanego w połowie 2010 r. KSR)", " Praktyczne interpretacje KSR2 i MSR 12 dla działalności strefowej"; "Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? Praktyka PwC i najnowsze orzecznictwo organów podatkowych"; "Reinwestowanie w strefie – działalność na podstawie kilku zezwoleń"; "Optymalizacja wydatków kwalifikowanych w strefie i poza nią"; "Proces produkcyjny na terenie strefy oraz poza jej granicami".

Seminarium jest kierowane do: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, specjalistów w zakresie rozliczeń podatkowych. Seminarium jest bezpłatne i odbędzie się 26 lutego. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 lutego.

Seminarium odbędzie się w języku polskim i zostanie poprowadzone przez specjalistę, biegłego rewidenta z działu audytu PwC Łukasza Koprowskiego oraz specjalistów z działu doradztwa prawno-podatkowego PwC: Monikę Wojsz oraz Małgorzatę Kierzek.