Upłynęło 24 lata od utworzenia Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

  • 8 października 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (fot. materiał prasowy)

Głównym celem utworzonych w Polsce pod koniec lat 90-tych stref ekonomicznych był m.in. zrównoważony rozwój obszarów o wysokiej stopie bezrobocia, ale także zagospodarowanie istniejącego majątku poprzemysłowego. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (Słupsaka SSE) powstała na terenach dawnej Fabryki Domów we Włynkówku pod Słupskiem i jest zarządzana przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego (PARR).

W momencie powołania strefy obejmowała ona jeden kompleks pod nazwą „Słupsk-Włynkówko”. Miał on wówczas powierzchnię ponad 135 ha. Były to grunty zlokalizowane na granicy Miasta Słupsk i Gminy Słupsk, pomiędzy obecnymi ulicami Braci Staniuków, Grunwaldzką a Portową. Pierwsze zezwolenia na działanie w strefie otrzymały firmy związane z produkcją prefabrykatów betonowych tj. spółki Dombet oraz Probet, działające na terenie byłej Fabryki Domów.

Od tego czasu krajobraz gospodarczy znacznie się zmienił i dzięki strefie powstały kolejne nowoczesne zakłady przemysłowe. Teren pierwotnej Strefy został w pełni zagospodarowany przez wielu lokalnych i zagranicznych przedsiębiorców, w tym m.in.: Nordglass Sp. z o.o., Stako Sp. z o.o., Paula Fish Sławomir Gojdź Sp. j., Poldan Net Sp. z o.o., Faser-Plast Poland Sp. z o.o., MS więcej niż Okna Sp. z o.o., Leann Stańczyk S.A., Kamir Sp. z o.o., Oktan, Fabryka Turas Sp. z o.o.

Słupski Inkubator Technologiczny wspiera przedsiębiorców

Ponadto w 2012 roku na terenie strefy powstał Słupski Inkubator Technologiczny (SIT), zarządzany przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego. Inkubator jest doskonałym uzupełnieniem Strefy, który wspiera młodych przedsiębiorców i rozwój nowoczesnych technologii. Łączy ze sobą środowisko biznesowe, edukacyjne i samorządowe.

Z biegiem lat w granice Słupskiej SSE włączano kolejne grunty inwestycyjne tzw. Podstrefy, także w sąsiednich powiatach woj. pomorskiego i na Pomorzu Zachodnim. Tereny te są w większości własności samorządów, ale również wchodzą w zasób Skarbu Państwa. Łącznie powstało 18 podstref inwestycyjnych o powierzchni ponad 910 ha.

159 zezwoleń na inwestycje i 2,3 mld zł ze zrealizowanych inwestycji

PARR w ramach ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wydała do czerwca 2018 roku 159 zezwoleń na inwestycje dla przedsiębiorców. Wielkość zrealizowanych inwestycji na terenie obszaru Słupskiej Strefy wynosi 2,3 mld zł, a zatrudnienie ponad 4,5 tys. pracowników. Blisko 90% przedsiębiorców realizujących te inwestycje to polskie MŚP. Natomiast wśród kapitału zagranicznego inwestorzy pochodzą z: Cypru, Francji, Belgii, Niemiec, Szwecji, Norwegii.

Słupska SSE obecnie obejmuje swym zasięgiem 97 gmin na terenie 16 powiatów w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Od 3 lat wszyscy przedsiębiorcy planujący nową inwestycję bądź reinwestycję, po spełnieniu odpowiednich kryteriów, mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego, bez względu na lokalizację, również poza strefą, na własnej działce.

Polska Strefa Inwestycji

W połowie 2018 roku, na mocy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, powstał rządowy program pod nazwą Polska Strefa Inwestycji, „cała Polska stałą się jedną specjalną strefą ekonomiczną”. 

Program Polska Strefa Inwestycji premiuje przede wszystkim te projekty, które mają istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. Dziś strefa ekonomiczna, to nie tylko miejsce innowacji i nowoczesnych technologii, ale także miejsce rozwijania tradycyjnych zakładów przemysłowych, gdzie zachęca się młodych absolwentów do pozostawania w swoim regionie, wspierając ich rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych w lokalnych firmach.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów