Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Do strefy zostanie włączonych 63,8428 ha, w tym 55,4800 ha gruntów prywatnych, pod 4 nowe inwestycje realizowane przez: Żuławską Fabrykę Mebli w Elblągu, Paged-Sklejka SA w Morągu, Mazurskie Meble Szynaka-Interline w Nowym Mieście Lubawskim i Tymbark-MWS w Olsztynku.

Oczekuje się, że na wszystkich terenach włączonych do strefy, w perspektywie kilku najbliższych lat, powstanie ok. 674 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ponad 352 mln zł. Utrzymanych zostanie 1099 etatów, a poza strefą powinno dojść do utworzenia 135.

Po zmianach powierzchnia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej wyniesie 1 057,3826 ha.