W trakcie wizyty na terenie Pomorskie SSE członkowie rządu wyrazili wsparcie dla polskiej gospodarki morskiej.

Spotkania z firmami i instytucjami w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym, funkcjonującym w Pomorskiej SSE, były jednym z głównych punktów wizyty na Pomorzu wiceministra Jerzego Pietrewicza, minister Marii Wasiak, Prof. Marka Ratajczaka z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka.

Podczas wizyty w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym goście odwiedzili m.in. Pracownie Motyw - twórcę projektu podwodnego hotelu na Malediwach, Laboratorium Instytutu Morskiego oraz zlokalizowaną na terenie GPN-T Izbę Celną.

- Dziś już długość trwania odprawy celnej w polskich portach jest konkurencyjna wobec tej, którą mogą zaproponować np. takie centra przeładunków morskich jak Hamburg czy Rotterdam – ocenił wiceminister Jerzy Pietrewicz.

Podczas wizyty na Pomorzu ministrowie spotkali się także z firmami z branży morskiej. Wiceminister Jerzy Pietrewicz odwiedził m.in. Bałtycki Port Nowych Technologii – projekt restrukturyzacyjny zrealizowany przez PSSE w Gdyni. Pomorska SSE razem z przedsiębiorcami zrewitalizowała przemysłowe tereny należące wcześniej do Stoczni Gdynia. Obecnie działa tam szereg firm z branży stoczniowej, realizując innowacyjne projekty np. dla sektora off shore. Zatrudnienie w tym miejscu znalazło kilka tysięcy osób.

- Polskie porty morskie są wśród najlepszych w Europie. Charakteryzuje je dobra kondycja finansowa, odnotowują wzrost ilości przeładunków, co potwierdza, że posiadają one duże możliwości rozwoju i zdolności do systematycznego dostosowania się do zmieniającej sytuacji rynkowej - powiedział minister Andrzej Czerwiński, który także spotkał się z przedstawicielami środowisk morskich.

Andrzej Czerwiński odwiedził m.in. Stocznie Nauta oraz Crist.  Minister zapoznał się z zakończonym projektem rewitalizacji terenów postoczniowych.  Spotkał się także z zarządami Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Mars TFI, Stoczni Nauta i Energomontażu Północ.

- Zależy nam, by polskie porty morskie były bardziej dostępne zarówno od strony lądu, jak i od morza. Chcemy, by poprawiająca się infrastruktura transportowa wspierała rozwój portów. Jestem przekonana, że realizowana inwestycja budowy mostu na martwej wiśle przyczyni się do poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenia ilości klientów Portu Gdańsk i konkurencyjności kolei – podkreślała Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju.