Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłosiła trzy atrakcyjne aukcje nieruchomości. Sprawdź, jak możesz zainwestować w ten rozwijający się region!

Aukcja nr 334/PSSE

Na aukcji nr 334/PSSE znajduje się nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Gdyni. Nieruchomość ta ma powierzchnię 0,1036 ha i jest częściowo zabudowana. W jej skład wchodzą budynki, takie jak stacja ratownictwa, budynek biurowo-socjalny, ściana ćwiczeń dla strażaków, urządzenie wentylacji mechaniczno-wyciągowej i inne. Dodatkowo, na terenie nieruchomości znajdują się przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

>> Więcej

Aukcja nr 335/PSSE

Aukcja nr 335/PSSE dotyczy dwóch nieruchomości gruntowych, z których jedna jest zabudowana, a druga nie. Pierwsza z tych działek ma powierzchnię 0,0434 ha, a druga 0,0004 ha. Obie nieruchomości położone są w Gdyni. Na nieruchomości zabudowanej znajduje się budynek biurowy, a na niezabudowanej nie ma obecnie żadnych budowli. Warto zaznaczyć, że te nieruchomości również posiadają przyłącza kanalizacji i wodociągowe.

>> Więcej

Aukcja nr 336/PSSE

Aukcja nr 336/PSSE obejmuje wiele nieruchomości gruntowych, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych, położonych w różnych miejscach w Gdyni. Powierzchnie tych działek wahają się od 0,0010 ha do 0,0867 ha. Na niektórych z tych nieruchomości znajdują się budynki biurowe, schrony, parkingi, i inne obiekty. Podobnie jak w poprzednich aukcjach, istnieją przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe.

>> Więcej

Aukcje stanowią szansę na inwestycję w atrakcyjne nieruchomości w dynamicznie rozwijającym się regionie Gdyni. Każda z nich aukcji ma swoje unikalne cechy i wartość inwestycyjną.