Koluszki z nowymi terenami inwestycyjnymi

  • 9 czerwca 2023
  • TerenyInwestycyjne.info

Tereny inwestycyjne w Koluszkach (fot. UM Koluszki)

14 października 2022 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie premier Mateusz Morawiecki przyznał samorządom dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Wśród beneficjentów programu znalazła się także Gmina Koluszki, która po złożeniu pozytywnie ocenionego wniosku, otrzymała blisko 51 mln zł, z przeznaczeniem na modernizację i poszerzenie terenów koluszkowskiej strefy ekonomicznej. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej pod rozbudowę. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach samorząd przystąpił m.in. do zmiany studium zagospodarowania i poszerzenia strefy aż pod sam Erazmów. W ten sposób koluszkowskie tereny inwestycyjne rozrosłyby się z obecnych 50-60 ha do 150 ha (łącznie z terenami bazy paliw).

Niezależna kanalizacja

By w przyszłości nie przeciążyć kanalizacji miejskiej ściekami z terenów inwestycyjnych, gmina pozyskała zgodę ministerialną na budowę niezależnego kanału ściekowego od strefy ekonomicznej aż do oczyszczalni ścieków. Ponieważ obydwa obiekty znajdują się po przeciwnych stronach Koluszek, kanał ma rozciągać się na długości aż 4 km. Co ciekawe, jego lokalizacja (kanał ma przebiegać wzdłuż ścieżki rowerowej i obecnego nasypu kolejowego) pozwoliłaby na włączenie do niego kanalizacji sanitarnej z nowego osiedla, które powstaje pomiędzy ul. Warszawską i ul. Budowlanych w Koluszkach. Dodatkowo z zadaniem związanym z rozbudową strefy ekonomicznej, połączony ma zostać remont kanałów deszczowych w Przanowicach, tych które odbierają wody opadowe z zachodniej strony Koluszek, w tym ze strefy ekonomicznej.

Dodatkowe drogi

W związku z rozbudową terenów inwestycyjnych powstanie kilka nowych dróg na terenie strefy. W grę wchodzi rozbudowa ul. Brzechwy wraz z budową infrastruktury technicznej, połączenie ul. Nasiennej z ul. Zieloną i ul. Brzechwy. Ponieważ strefa objęłaby swoim obszarem teren za torem kolejowym, który obsługuje bazę paliw, zadanie przewiduje również przebudowę przejazdu kolejowego oraz budowę nowej drogi za przejazdem, której zadaniem będzie uwolnienie kolejnych terenów inwestycyjne. Potężne prace przewidziane zostały także w ramach infrastruktury podziemnej. Zakłada się m.in. budowę kolektora deszczowego wraz z armaturą i przepompowniami pod potrzeby odwodnienia istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Zwiększona ma zostać także przepustowość sieci kanalizacji sanitarnej. Nowe drogi mają zyskać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz oświetlenie uliczne. Przebudowa czeka także linie energetyczne, kolidujące z obszarem inwestycyjnym. 

Stajemy się znani

Strefa ekonomiczna jest priorytetem dla władz gminy, ponieważ nie tylko zasila budżet gminy dochodami z podatków, ale również tworzy miejsca pracy. Obecnie na koluszkowskich terenach inwestycyjnych zatrudnionych jest ponad 1000 osób. Nie dziwi zatem fakt, że wciąż prowadzone są rozmowy z kolejnymi potencjalnymi inwestorami, w tym z krajów azjatyckich. Koluszkom dopomagają także struktury rządowe podczas państwowych wizyt gospodarczych. W oficjalnych materiałach reklamowych, promujących za granicą Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, pod którą podlegają Koluszki, nasze miast określane jest jako najlepsza lokalizacja pod inwestycje w Polsce.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów