Jaworzno pozyskało 4 ha działek inwestycyjnych

  • 9 czerwca 2023
  • terenyInwestycyjne.info

Tereny po kopalni Jan Kanty

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. oficjalnie przekazała na rzecz Gminy Miasta Jaworzna, ok. 4 ha działek na terenach byłej kopalni Jan Kanty. Podpisano również wstępną umowę na zakup prawa do użytkowania wieczystego na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.Rozwój gospodarczy i nowe perspektywy zagospodarowania terenu, to główne możliwości jakie zyska blisko 15 hektarów jaworznickich terenów, które Gmina pozyskała od SRK.

Podczas wydarzenia Minister Aktywów Państwowych Marek Wesoły podkreślał jak ważna jest współpraca przy tworzeniu nowych inwestycji, które będą służyć mieszkańcom i rozwojowi polskich miast. Podziękował również za tworzenie takich miejsc jak strefy inwestycyjne i tereny pod zabudowę mieszkaniową.

– Chciałbym odwiedzić z takim przekazem jak najwięcej śląskich i zagłębiowskich miast, które czeka transformacja, które są w trakcie transformacji, które muszą przestawiać się na nową rzeczywistość: widzicie państwo, że SRK jest bardzo otwarta na tego typu współpracę. – mówił Marek Wesoły.

W przekazaniu aktów własności udział wzięli Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz z Zastępcą Łukaszem Kolarczykiem, Prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Janusz Smoliło wraz z Zastępcą Piotrem Bojarskim oraz goście wydarzenia – Minister Aktywów Państwowych Marek Wesoły, Poseł na Sejm RP Robert Warwas oraz były Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki.

– Wspólne działania Gminy i Spółki Restrukturyzacji Kopalń pozwolą na dalsze działania miasta związane z tworzeniem na jego terenie nowych inwestycji i rozwoju terenów mieszkaniowych – mówi Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna. – Na działce, którą Spółka nieodpłatnie przekazała Gminie, powstanie Stacja Uzdatniania Wody, która docelowo obsługiwać będzie m.in. Jaworznicki Obszar Gospodarczy. To kolejny ważny krok, towarzyszący skrupulatnemu przygotowaniu strefy inwestycyjnej. To między innymi tutaj zainwestowane zostaną rządowe pieniądze pozyskane przez nasze miasto przy wsparciu parlamentarzystów z wydatnym udziałem poseł Ewy Malik, byłego wicemarszałka Dariusza Starzyckiego oraz dzięki decyzjom polskiego rządu o przyznaniu środków finansowych na obudowę inwestycyjną JOG w systemy wodne i kanalizacyjne. To pierwszy etap w pozyskiwaniu przez nas dużych pieniędzy na doprowadzenie mediów do obszaru gospodarczego i przebudowę układu drogowego.

Tereny po kopalni Jan Kanty

Przekazanie nieruchomości w tamtejszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcjonują jako zabudowa mieszkaniowa o różnej intensywności. Na jednej z pozyskanych działek planowana jest budowa nowe stacji uzdatniania wody – zasilanej wodami kopalnianymi. Oczyszczona woda będzie dostarczana do przedsiębiorstw zlokalizowanych w JOG oraz na potrzeby mieszkańców. Nowy zasób wody odciąży dotychczasowe ujęcie miejskie i zapewni bezpieczeństwo dostaw na kolejne dziesięciolecia. Program Gminy Miasta Jaworzna na nowe inwestycje w sieć wodociągowe i kanalizacyjne oraz budowa Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnej to efekt pozyskanych, zewnętrznych środków w wysokości 100 mln złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – obudowa infrastruktury stref gospodarczych w kraju.

Gmina pozyskuje w tym miejscu kilka niezabudowanych działek o powierzchni blisko 4 ha, które położone są na terenach poprzemysłowych po kopalni Jan Kanty. Teren na którym znajduje się Szyb Witold I wraz z zabudowaniami i instalacjami nadal pozostaje we władaniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy – kolejny etap w uruchamianiu strefy nowoczesnych inwestycji

Wydarzenie było również okazją do podpisania wstępnej umowy na zakup prawa do użytkowania wieczystego działki Spółki Restrukturyzacji Kopalń, która znajduje się na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. 11 hektarowa działka oznaczona nr 9 w obr. 165 m. Jaworzna, zlokalizowana jest w centralnej części JOG. W obecnym kształcie nieruchomość SRK S.A. przecinała tereny inwestycyjne, a nabycie jej przez Gminę rozwiązuje problem niejednorodności stanu prawnego.

– Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. od wielu lat podejmuje szereg działań wspierających efektywne zagospodarowywanie majątku po zlikwidowanych kopalniach. Działalność  zagospodarowania majątkiem jest jednym z dwóch podstawowych obszarów działalności spółki i obejmuje swoim zasięgiem zasób nieruchomościowy zlokalizowany na terenie 71 gmin w kraju. – mówi Janusz Smoliło Prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

SRK S.A. z sukcesem realizuje projekty zagospodarowywania majątku, poprzez sprzedaż, najem i dzierżawę, ale również realizację projektów innowacyjnych, zapewniających najbardziej efektywne wykorzystanie majątku. W szczególności, w ramach podejmowanych działań Spółka współpracuje z gminami górniczymi. Wiąże się to głównie ze wspieraniem lokalnej kultury, pielęgnowaniem wyjątkowej historii górnictwa w Polsce, jak również współpracą z samorządami na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów