Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) działając jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich wdrażający Inicjatywę JESSICA w województwie pomorskim poinformował, iż na dzień 26 czerwca wartość złożonych wniosków o pożyczkę JESSICA przekracza dostępną alokację środków, powierzonych BGK na ten cel. 

Co to oznacza dla potencjalnych inwestorów? Przedstwiciele BGK i województwa pomorskiego apelują o nawiązanie bepośredniego kontaktu z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku przed złożeniem wniosku o pożyczkę, którego przyjęcie uzależnione będzie od kompletności dokumentacji aplikacyjnej oraz stanu przygotowania do realizacji projektu miejskiego.

Rozpatrzenie złożonego wniosku o pożyczkę uzależnione będzie od wystąpienia oszczędności w budżecie środków przeznaczonych na wdrażanie inicjatywy JESSICA w miastach na prawach powiatu woj. pomorskiego - w ramach ocenianych aktualnie wniosków o pożyczkę.