Rumia pozyskała dofinansowanie na kolejne tereny inwestycyjne

  • 8 listopada 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

Rumia - Teren inwestycyjny (fot. UM Rumia)

Spółka Rumia Invest Park pozyskała blisko 3,4 mln zł unijnego dofinansowania na kontynuację przygotowań miejskich terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową. Głównym celem przedsięwzięcia, oszacowanego na ponad 14,7 mln zł, jest stworzenie przedsiębiorcom lepszych warunków do rozwoju, a tym samym zapewnienie nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

Objęty projektem obszar zlokalizowany jest w północnej części Rumi. W ramach inwestycji miejska spółka dokona rozbiórki istniejących budynków, wykona roboty ziemne, zbuduje drogę dojazdową i chodnik, a także doprowadzi media oraz infrastrukturę techniczną. Zmiany zajdą na ponad 8 ha terenów usytuowanych w pobliżu ul. Kazimierskiej i Krzemowej. Wszystkie prace zostaną zrealizowane do końca 2023 roku.

Kompleksowe przygotowanie miejskich terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową ma zapewnić małym i średnim przedsiębiorcom lepsze warunki do rozwoju, czego spodziewanym efektem jest wzrost liczby miejsc pracy.

– To dla nas ogromna radość obserwować, jak nasza strefa inwestycyjna dynamicznie się rozwija. Są to fantastycznie zlokalizowane tereny stanowiące naturalne zaplecze logistyczne portu w Gdyni. W ich obrębie z powodzeniem działają już liderzy rynku, tacy jak firma Clima Gold czy Corleonis. Na ukończeniu jest także nowa siedziba firmy Atlas Poland. Kilka kolejnych przedsiębiorstw jest w trakcie projektowania nowych inwestycji na naszym terenie. – mówi Agnieszka Rodak, prezes spółki Rumia Invest Park. – Wkrótce, z udziałem środków unijnych i we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych, rozpoczniemy projektowanie hali modułowej, która skupi lokalny biznes oraz będzie sprzyjała wymianie doświadczeń i kooperacji. W strefie planowana jest również budowa Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej będącego przedsięwzięciem strategicznym nie tylko dla Rumi, ale i dla całego województwa pomorskiego. Nieustannie pracujemy, aby stworzyć możliwie najlepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Drugi etap projektu „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową w Rumi” to naturalna kontynuacja działań założonych w pierwszym etapie. To kolejne uzbrojone i skomunikowane tereny, które pozwolą rozwinąć skrzydła nowym inwestorom, co z kolei zaowocuje nowymi miejscami pracy dla naszych mieszkańców. Dziękujemy za wsparcie Zarządowi Województwa Pomorskiego, jest ono nieocenione dla realizacji ambitnych planów Rum.i – podkreśla Rodak.

Przedsięwzięcie stanowi drugi etap uzbrajania terenów inwestycyjnych w Rumi. Całkowita powierzchnia parku inwestycyjnego wynosi 82 ha, obszar ten przeznaczony jest na inwestycje o charakterze usługowym, produkcyjnym i magazynowym, a jego zagospodarowaniem zajmuje się spółka Rumia Invest Park.

Wartość przedsięwzięcia to ponad 14,7 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 3,4 mln zł.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów