Do zdobycia jest nawet do 800 tys. zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

  • 26 stycznia 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

Trwa nabór wniosków w konkursie na uzbrajanie terenów inwestycyjnych pod projekty przemysłowe i magazynowe. Dofinansowanie może wynieść nawet 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna kwota, którą możną uzyskać, to 800 tys. zł na projekt. 

Zarząd ARP S.A. uchwałą nr 90/2021 z dnia 12.05.2021 zatwierdził zmiany w Regulaminie Konkursu „Invest in Pomerania 2020” polegające na wydłużeniu okresu realizacji projektów grantowych oraz okresu komercjalizacji uzbrojonych w ramach projektów terenów do 31.12.2022 roku. Zmianie ulega Regulamin Konkursu tylko w zakresie daty zakończenia i komercjalizacji, pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.

Wnioskodawcy oraz Grantobiorcy, którzy podpisali już umowę o powierzenie grantu, jeżeli chcą wydłużyć okres kwalifikowalności wydatków oraz okres realizacji projektu, zobowiązani są złożyć do Grantodawcy pisemny wniosek o przesunięcie terminu wraz z uzasadnieniem.
17.05.2021 r. 

Dofinansowaniem w ramach grantów mogą zostać objęte pojedyncze tereny inwestycyjne, które spełniają następujące wymagania: położenie w województwie pomorskim, powierzchnia  minimum 1,25 ha, położenie w strefie przeznaczonej dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów