W ramach osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nadzorowanych przez Ministra Gospodarki w 2014 r. przekazano przedsiębiorcom ponad 3,5 mld zł. Zrealizowano tym samym roczny plan certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej, określony przez Radę Ministrów.

- Dzięki temu w Polsce powstało ponad 18 tys. nowych miejsc pracy. Szacujemy, że po zakończeniu wszystkich projektów liczba nowopowstałych stanowisk wzrośnie do ponad 41,5 tys.  - powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Wsparcie z Ministerstwa Gospodarki w ramach PO IG otrzymało ponad 8 tys. beneficjentów. Łączna kwota dofinansowania z UE wyniosła ponad 20 mld zł, a wartość całkowita inwestycji przekroczyła 51 mld zł. Wykonany w 2014 r. przez MG plan certyfikacji wydatków nałożony przez Radę Ministrów, osiągnął najwyższy poziom spośród wszystkich Instytucji Pośredniczących zaangażowanych w PO IG. Udało się go zrealizować na poziomie 117 proc. Ministerstwo Gospodarki współpracowało w tym obszarze z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.