Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. w Warszawie, jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec, ogłosiła przetarg na zbycie nieruchomości, jak i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie podstrefy Lublin. Nieruchomość składa się z działek niezabudowanych o łącznej pow. 1,7170 ha.

Podstrefa Lublin została utworzona we wrześniu 2007 r., jako część Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, obejmując tereny typu „greenfield”, zlokalizowane w południowo-wschodniej części miasta (w pobliżu budowanego portu lotniczego Lublin S.A., planowanej obwodnicy miasta oraz węzła komunikacyjnego trasy ekspresowej S17).

Obecnie na terenie podstrefy działa 18 podmiotów gospodarczych, które deklarują utworzenie 881 nowych miejsc pracy w ciągu 3 najbliższych lat i nakłady inwestycyjne na poziomie ok 590 mln zł.