Dzięki niskooprocentowanej pożyczce pochodzącej z unijnej inicjatywy JESSICA, na terenach Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku powstanie już wkrótce nowoczesne centrum administracyjno-usługowe dla firm i instytucji związanych z transportem morskim i logistyką.

W ramach projektu o wartości ponad 40 mln zł ma powstać zaplecze administracyjno-usługowe. Nowoczesny biurowiec, który powstanie na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego ma mieć powierzchnię ok. 7 tys. m kw. przeznaczoną pod wynajem dla firm i instytucji związanych przede wszystkim z obsługą ładunków kontenerowych przeładowywanych na nabrzeżach głębokowodnego terminala kontenerowego (DCT Gdańsk). Realizacja inwestycji rozpocznie się w styczniu 2014 roku, a zakończy w marcu 2015 roku.

Umowę o sfinansowanie inwestycji ze środków inicjatywy JESSICA podpisali przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Na uroczystości obecni byli Minister Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz liczni przedstawiciele instytucji zajmujących się rozwojem regionalnym, otoczenia Portu Morskiego w Gdańsku oraz z firm z sektora logistycznego.