16 stycznia Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych podpisała porozumienie o współpracy z miastem Bytom.

Głównym celem porozumienia jest promocja gospodarcza gmin i miast, a tym samym zwiększenie ich szans na pozyskanie nowych inwestycji zagranicznych. W ramach zawartego porozumienia podejmowane będą wspólne działania mające na celu profesjonalne przygotowanie do pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych, poprzez podnoszenie umiejętności w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych, gromadzenia i udzielania informacji gospodarczych, tworzenia i zarządzania bazami danych dotyczącymi gospodarki miasta.

Dotychczas PAIiIZ podpisała  porozumienia z 38 miastami prezydenckimi oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.