Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powołała spółkę ARP Leasing sp. z. o. o. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorców w zakresie finansowania maszyn, urządzeń, czy linii technologicznych. Spółka będzie oferować firmom usługi leasingowe typu asset finance.

ARP Leasing to propozycja dostosowana do potrzeb przedsiębiorców, którzy często potrzebują wsparcia na zakup specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do dalszego rozwoju. ARP Leasing będzie oferować leasing typu asset finance dotyczący maszyn, sprzętu do produkcji przemysłowej, a także innych urządzeń. Prezentacja nowych możliwości  leasingowych dostępnych za pośrednictwem ARP Leasing  odbyła się podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

– W ostatnich latach leasing stał się popularną alternatywą finansowania inwestycji, zwłaszcza  w sektorze MSP. W strategii Agencji Rozwoju Przemysłu wsparcie tego sektora stanowi bardzo ważny element, dlatego postanowiliśmy uzupełnić ofertę finasowania małych i średnich przedsiębiorstw o możliwość skorzystania z tej formuły i uruchomiliśmy ARP Leasing. To doskonałe uzupełnienie oferty leasingowej już istniejącej na rynku, szczególnie w obszarach trudnych do sfinansowania jak skomplikowane ciągi technologiczne o ściśle określonych parametrach. Na rynku brakowało dotąd takich usług, ARP Leasing dobrze zagospodaruje tę niszę. – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

– ARP Leasing to także wiele korzyści dla przedsiębiorców m.in. alternatywa lub uzupełnienie posiadanych już produktów kredytowych, a także możliwość finansowania zakupu bez naruszenia środków własnych. Jestem przekonany, że nasza nowa spółka w pełni zaspokoi rosnące potrzeby przedsiębiorców w zakresie leasingu. – dodał wiceprezes Kolczyński.

Dzięki ARP Leasing polskie firmy mogą zakupić środki trwałe praktycznie bez naruszenia środków własnych. Umowy leasingowe zawierane na czas określony dają  szansę na bardzo precyzyjne  opisanie założeń gospodarowania środkami trwałymi. Ponadto rozkład opłat oraz okres umowy zawieranej ze spółką  są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów i ich możliwości. Okres umowy leasingu będzie wynosić maksymalnie 5 lat. Minimalna opłata wstępna to 10 proc. wartości przedmiotu leasingu, zaś minimalna wartość jego wykupu (po 5 latach) - 1 proc. wartości.

– W zeszłym roku polska branża leasingowa dzięki wysokiemu poziomowi finansowania przedsiębiorstw awansowała z 7. na 5. miejsce w rankingu europejskim. To najwyższa lokata zajmowana przez polską branżę leasingową w historii. Liczę na to, że dzięki powstaniu ARP Leasing już wkrótce znajdziemy się na podium. – powiedział Wojciech Miedziński, prezes ARP Leasing.

Dane przedstawiane przez Związek Polskiego Leasingu (ZPL) wskazują, że potrzeby finansowe w zakresie leasingu przemysłowego są duże i w kolejnych latach będą wzrastać. Według analiz ZPL maszyny i urządzenia to jedna czwarta aktywów, które są przedmiotem leasingu dla polskich firm. Wśród rodzajów maszyn i urządzeń najczęściej leasingowanych przodują maszyny rolnicze. Na leasing takich maszyn polscy przedsiębiorcy wydali w zeszłym roku 5,2 mld zł (stanowiło to zarazem 21,3 proc. wszystkich leasingowanych maszyn i urządzeń). Na leasing sprzętu budowlanego firmy przeznaczyły 3,7 mld zł (14 proc.), zaś na maszyny i urządzenia do obróbki metali 2,2 mld zł (4,8 proc.). Wśród leasingowanych urządzeń znajduje się też sprzęt medyczny, gastronomiczny, czy maszyny do produkcji tworzyw sztucznych. Łącznie w 2018 roku polscy przedsiębiorcy przeznaczyli na leasing maszyn i urządzeń ponad 20 miliardów złotych.