Kolejka inwestorów ustawia się po zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

– Czekamy już tylko na pozytywną opinię Rady Ministrów, dzięki której możliwe będą  kolejne inwestycje. Według informacji przekazanych nam przez strefy mamy obecnie 70 inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności w SSE – mówi minister gospodarki Janusz Piechociński.

30 października Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym w SSE. 5 listopada odbyło się pierwsze czytanie ustawy w Sejmie.