Jedną z form zaangażowania majątkowego podmiotu publicznego w realizację inwestycji PPP może być wniesienie nieruchomości jako wkładu własnego.

Od wejścia w życie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym minęło niemal siedem lat. Niemniej taka forma współpracy przy projektach nieruchomościowych jest nadal niedoceniana zarówno przez inwestorów prywatnych, jak i podmioty publiczne. Świadczy o tym stosunkowo niewielka liczba projektów zrealizowanych w ramach PPP. A szkoda, bo przykłady inwestycji realizowanych w takich miastach, jak Sopot, Katowice czy Poznań pokazują, że współpraca sektora publicznego i prywatnego może stać się niezwykle udanym małżeństwem z rozsądku. więcej na rp.pl >>>