Zakres zwolnienia z opodatkowania dochodów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych określany jest w zezwoleniu poprzez odwołanie do kodów statystycznych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) lub też Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - przypomina firma Deloitte Polska.

Co istotne, organy podatkowe w trakcie kontroli przeprowadzanych u przedsiębiorców strefowych na ogół szczegółowo biorą pod lupę kwestię weryfikacji rodzaju działalności z jakiej osiągane są poszczególne przychody podlegające zwolnieniu.

Z jakimi ryzykami muszą liczyć się zatem inwestorzy strefowi?

Główną korzyścią płynącą z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE jest możliwość korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności wskazanej w zezwoleniu strefowym. Zakres omawianego zwolnienia określany jest w zezwoleniu poprzez odwołanie do kodów statystycznych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) lub tez Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - w zależności od daty wydania zezwolenia i Strefy wydającej zezwolenie. więcej na poranny.pl >>>