Podatnik zachowuje prawo do zwolnienia z CIT dochodu uzyskanego przy wykorzystaniu towarów i usług zakupionych poza specjalną strefą. Ich udział musi być jednak uznany za działalność pomocniczą w stosunku do określonej w zezwoleniu strefowym.

Z uwagi na stopień skomplikowania obecnych procesów produkcyjnych przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych (dalej: SSE) są często zmuszeni do korzystania z usług podmiotów zewnętrznych czy też do zakupu półproduktów/komponentów wyprodukowanych przez podmioty prowadzące działalność poza SSE. więcej na rp.pl >>>