Między ministerstwem finansów a ministerstwem gospodarki rozegra się walka o przedłużenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych do 2026 roku.

Projekt przedłużenia funkcjonowania stref o kolejne 6 lat popiera większość resortów, oprócz ministerstwa finansów. MF argumentuje, że system wsparcia w SSE jest za mało przejrzysty, zaś wiele firm, które inwestują na terenie strefy, robiłoby to również bez zwolnień podatkowych.

"Puls Biznesu" cytuje Pawła Tynela z Ernst&Young: "Trzeba dyskutować o roli stref, ale teza, że ich rola się wyczerpała, jest nietrafiona". Na najbliższym posiedzeniu rządu Jacek Rostowski, minister finansów, zetrze się z Waldemarem Pawlakiem, szefem resortu gospodarki.

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Pulsu Biznesu".