20 września na stronie PARP odbędzie się internetowa transmisja debaty ekspertów i praktyków, poświęcona uwarunkowaniom realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Internauci będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w dyskusji i zadawania pytań. 

Termomodernizacja to proces, który dla wielu z nas może okazać się nieograniczonym źródłem korzyści. Podstawowym celem termomodernizacji jest zmniejszenie zużycia energii, co skutkuje ograniczeniem kosztów związanych z eksploatacją danego budynku i polepszeniem komfortu jego użytkowania. Termomodernizacja wymaga poniesienia znacznych nakładów, jednak przy wyborze właściwej metody finansowania, związane z nią koszty mogą zostać pokryte z uzyskanych oszczędności.

Podczas debaty omówiony zostanie model realizacji inwestycji kompleksowej termomodernizacji i utrzymania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule ppp. Projekt zakłada termomodernizację 10 obiektów: szkół i przedszkoli oraz ośrodka zdrowia na terenie gminy, a jego celem jest uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, poprawa estetyki budynków oraz usprawnienie systemu gospodarowania energią. Wszystkie zaplanowane przez gminę działania w ramach tego projektu uwzględniają rozwiązania ekologiczne i przyjazne dla środowiska.

Zaproszeni goście podzielą się wiedzą i doświadczeniami z realizacji tego typu projektów. Swój udział potwierdzili m.in.: dr Rafał Cieślak – radca prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, Agnieszka Kalisiewicz – ekspertka partnerstwa publiczno-prywatnego w Departamencie Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, Ewelina Łagoda – ekspertka partnerstwa publiczno-prywatnego w Departamencie Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, Marek Tobiacelli – Dyrektor działu efektywności energetycznej Siemens Polska, Bartłomiej Tkaczyk –  Zastępca Burmistrza Karczewa oraz Małgorzata Pajek – Skarbnik Karczewa.

Debatę poprowadzi Ewa Ivanova, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej.