PPP szansą na rewitalizację dużych obszarów

  • 25 listopada 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

Adriana Miedrzwa-Bronikowska, DLA Piper

W piątej edycji Forum Liderów PPP wzięła udział rekordowa liczba uczestników, zainteresowanych wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji rewitalizacyjnych, z uwzględnieniem projektów deweloperskich i koncepcji przestrzeni zrównoważonych. Zgodnie potwierdzono, że projekty rewitalizacyjne rekomendowane do partnerstwa publiczno- prywatnego powinny być kompleksowe, co spotęguję poziom ich komplikacji i wydłuży czas realizacji. Jednak nieunikniony jest wzrost udziału ppp w zamówieniach publicznych, jak ocenili eksperci.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji konferencji Forum Liderów PPP była rewitalizacja jako katalizator zmian poprawiających jakość życia dla lokalnych społeczności. Jej przeznaczeniem jest nie tylko nowe zagospodarowanie przestrzeni i renowacja budynków, ale przede wszystkim przywrócenie do życia zdegradowanych części miast i uzupełnienie ich o nowe funkcje, w tym przede wszystkim społeczne. W  dyskusjach panelowych prezentowane były przykłady rewitalizacji w oparciu o  polskie studia przypadków, tj. zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku oraz rewitalizacji planowanych w Warszawie. 

Zdaniem ekspertów popularność ppp będzie coraz większa, ponieważ potrzeby inwestycyjne samorządów są rosnące, a wpływy budżetowe w obecnej sytuacji pandemicznej nie pozwalają na pokrycie kosztów tych inwestycji. Należy jednak pamiętać, że ppp to nie jest forma finansowania inwestycji publicznych, a forma ich realizacji. Czynniki finansowe nie powinny być jedyną motywacją do uruchomienia ppp, ponieważ strona publiczna także uczestniczy finansowo w projekcie. Jako najważniejszą barierę w rozwoju ppp w rewitalizacji podano dostępność środków unijnych, z których korzystają samorządy, jednak wkrótce brak tych środków spowoduje wzmożone zainteresowanie alternatywnymi formami realizacji rewitalizacji.

Każdy z czterech paneli poświęcony był innej tematyce, informującej w  sposób kompleksowy o przygotowaniu, realizacji i zarządzaniu projektami ppp. Konferencję poprowadziłą Joanna Jaroch – Pszeniczna, Dyrektor we Francusko- Polskiej Izbie Gospodarczej. Moderatorem pierwszego panelu, dotyczącego potencjału wykorzystania modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w projektach rewitalizacyjnych, była prof.  Katarzyna Sobiech – Grabka z SGH, reprezentująca Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Jako punkt wyjścia do dyskusji wskazano rezultaty zrealizowanych dotychczas projektów rewitalizacyjnych - Projekty te były zwykle punktowe, niespójne i nie były zintegrowane, oceniła profesor. Podkreślono, że rewitalizacja wymaga przede wszystkim patrzenia na szeroką perspektywę, powinna dotyczyć całych dzielnic lub co najmniej kwartałów ulic, obejmując kompleksowe planowanie wszystkich elementów, które składają się na poprawę jakości przestrzeni publicznej, uwzględniając dziedzictwo kulturowe, zabytki, szeroko pojętą infrastrukturę (drogową, mieszkaniową, komunikacyjną, edukacyjną i kulturalną), a  ponad wszystko nastawienie prospołeczne.

Potwierdziła to prof. Katarzyna Pałubska, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, analizując projekty związane z ochroną zabytków - Istnieje potrzeba implementacji realnie zintegrowanych działań, gdzie gmina wskazywałaby kierunki rozwoju w sposób kompleksowy, uwzględniając duże obszary miejskie, jednak na ten moment brak jest spójności, w której byłoby widać odpowiedzialność i kreację ze strony organów publicznych. Ministerstwo wspiera działania rewitalizacyjne poprzez wskazywanie samorządom i właścicielom prywatnym, że dziedzictwo jest obszarem, który posiada własną wartość ekonomiczno- gospodarczą i potencjał finansowy, z którego należy korzystać.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów