26 stycznia dokonano otwarcia ofert na wybór partnera prywatnego w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w projekcie „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Od publikacji ogłoszenia do dnia otwarcia ofert upłynęło 15 miesięcy, w tym czasie z powodzeniem przeprowadzono pięć tur dialogu oraz udzielono odpowiedzi na kilkaset zapytań. Oferty złożyło aż pięciu wykonawców, czyli wszyscy, którzy zostali dopuszczeni do udziału w dialogu, co należy uznać za duży sukces tej inwestycji: Hochtief PPP Inwestycje Polskie Sp. z o.o.; Warbud - Infrastruktura Sp. z o.o.; WHD Sp. z o.o.; Aldesa Development Sp. z o.o. i Mota-Engil Central Europe PPP 2 Sp. z o.o.

Ceny złożonych ofert mieszczą się w przedziale od 123 do 177 mln zł brutto. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 136 mln zł brutto. W tej kwocie zmieściła się jedynie firma Warbud.