Konkurs - Osiągnij sukces z PPP

  • 8 września 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej

O aktualnej sytuacji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce rozmawiali eksperci z sektora publicznego i prywatnego oraz instytucji finansujących podczas konferencji „Dobry klimat w PPP”. 

Podczas prezentacji i paneli dyskusyjnych eksperci związani z rynkiem prywatnym i sektorem publicznym rozmawiali o aktualnej sytuacji partnerstwa publiczno-prywatnego, a także o tym, co udało się zrobić do tej pory. Ważnym wątkiem w dyskusji były także perspektywy dla tej formy finansowania inwestycji, również w kontekście zmian społeczno-gospodarczych spowodowanych przez pandemię. W wydarzeniu zorganizowanym w formie hybrydowej –stacjonarnie i online – wzięło udział kilkaset osób.

Organizatorem konferencji było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Dziś szukamy rozwiązań i narzędzi pobudzających gospodarkę w dobie rynkowego spo-wolnienia. Szansą na to jest realizacja inwestycji publicznych. Rząd dokłada wszelkich sta-rań, aby intensywnie wykorzystać dostępne środki budżetowe i fundusze unijne do wsparcia inwestycji publicznych. Potrzeby inwestycyjne są ogromne, dlatego w tej sytuacji widzimy również szansę na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. Mam nadzieję, że w najbliższych dwóch, trzech latach formuła PPP stanie się jednym z motorów napędzających inwestycje i rozwój gospodarczy. – mówiła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współpracy, która pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie przedsiębiorców w realizacji i finansowaniu inwestycji oraz usług publicznych. PPP może sprawdzić się na przykład podczas budowy dróg, mieszkań, przedszkoli czy szkół. Jak wynika z danych z krajów europejskich, PPP może przynieść nawet kilkanaście procent oszczędności w całym cyklu życia projektu w stosunku do tradycyjnych modeli realizacji – podkreślał Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

PPP równa się sukces

Podczas konferencji ogłoszony został konkurs „Osiągnij sukces z PPP”. Podmioty publiczne mogą w nim zgłaszać projekty przedsięwzięć, które mają być zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w trzech kategoriach:

  • Zielone inwestycje – projekty, których celem jest produkcja energii w sposób nieemisyjny
  • EkoBudynki – projekty, których celem jest zapewnienie nowoczesnej kubatury na potrzeby instytucji publicznych
  • Przyjazne otoczenie – projekty, obejmujące rewitalizację i zagospodarowanie terenów

 

Celem konkursu jest rozpowszechnienie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego wśród samorządów, jednostek administracji rządowej oraz instytucji z sektora finansów publicznych. Preferowane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju środowiska, ochrony środowiska oraz poprawy stanu klimatu.

Pula nagród to kilkaset tysięcy złotych, które zostaną wykorzystane na przygotowanie do realizacji zwycięskich projektów. W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna dla projektu z największą liczbą punktów przyznanych przez kapitułę konkursową.

Projekty można zgłaszać do 4 listopada. Wyniki konkursu poznamy 15 grudnia 2020 roku.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów