17 czerwca odbyło się seminarium dla przedstawicieli samorządów województwa świętokrzyskiego pt. „Wsparcie procesu obsługi inwestora w gminach województwa świętokrzyskiego". 

Seminarium miało na celu przekazanie wiedzy na temat możliwości pozyskiwania polskich i zagranicznych inwestycji do województwa świętokrzyskiego. Eksperci z PAIiIZ, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Fundacji Best Place oraz Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc zapoznali uczestników m.in. ze światowymi tendencjami w zakresie napływu inwestycji zagranicznych, wynikami najnowszych prac badawczych nt. atrakcyjności inwestycyjnej województwa ze wskazaniem branż które mogą być wiodącymi sektorami w rozwoju gospodarczym regionu oraz wskazali na szanse dla podmiotów działających w klastrach.

Prezes Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawił korzyści dla rozwoju regionu, jakie stwarza SSE.

Organizatorami przedsięwzięcia była Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, urząd marszałkowski województwa świętokrzyskiego oraz urząd miasta Kielce.