Odpowiedzi udziela Bartosz Korbus, koordynator projektu systemowego PARP "Partnerstwo publiczno-prywatne" z ramienia Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Rozpoczynający się rok 2015 jako pierwszy nowej kadencji samorządowej może być przełomowy dla rynku ppp. Zakończył się okres swoistego paraliżu decyzyjnego w zakresie wyboru form realizacji inwestycji a zmiana przepisów w zakresie budżetowego statusu zobowiązań zaciąganych w ramach tego typu umów powinna rozwiać liczne wątpliwości skarbników w tym zakresie.

Również zatwierdzanie nowych programów operacyjnych dla perspektywy finansowej 2014-2020 określających zasady dofinasowania inwestycji komunalnych ze środków UE, pozwoli samorządom na podjęcie decyzji co do sposobu finansowania inwestycji komunalnych, tym bardziej, że projekty hybrydowe (łączące środki UE i ppp) będą pełnoprawną formułą pozyskiwania kapitału niezbędnego dla ich realizacji. Wydaje się, że wobec obaw samorządów co do faktycznego zainteresowania przedsiębiorców podejmowaniem współpracy w ramach ppp, administracja zdecyduje się na realizację przedsięwzięć w obszarach, które wykazały swoją wykonalność tj. projektach z zakresu efektywności energetycznej (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego) oraz gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.

Można się spodziewać, że jak zwykle liczne samorządy podejmą próbę nawiązania umów koncesji w projektach sportowo-rekreacyjnych, powinny jednak pamiętać o konieczności zrównoważenia ryzyka ekonomicznego występującego w tego typu umowach. Wydaje się również, że obiecująco wygląda perspektywa projektów w obszarze ochrony zdrowia oraz rewitalizacyjnych.