Zgodnie z nowymi zadaniami specjalnych stref, Wałbrzyska SSE powołała do życia Klaster Edukacyjny, który skupi się na szkolnictwie zawodowym.

- Powołany dziś Klaster Edukacyjny będzie skupiał firmy, szkoły, a także inne podmioty zainteresowane rozwojem kształcenia zawodowego tak, aby uczniowie zdobywali niezbędne na rynku pracy umiejętności na rzeczywistych stanowiskach w innowacyjnych przedsiębiorstwach - powiedziała wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik podczas konferencji „Mądrzej. Czyli jak uczyć i szkolić dla gospodarki” inaugurującej działalność Klastra Edukacyjnego, które odbyło się 9 lutego.

Klaster Edukacyjny INVEST in EDU powołany został przez blisko 60 podmiotów. Były wśród nich, firmy, starostwa powiatowe oraz szkoły zawodowe, w większości z Dolnego Śląska. Głównym zadaniem Klastra będzie dostosowanie kształcenia do potrzeb przedsiębiorców. Będzie on również promować szkolnictwo zawodowe, ułatwiać prognozowanie zapotrzebowania na konkretne umiejętności oraz zwiększać dostępność praktyk i staży. Jego celem nadrzędnym, zaś będzie stworzenie systemu dualnego, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkołach, natomiast praktyka, w konkretnych zakładach pracy.

Podczas konferencji w Bolesławcu za dobre praktyki we współpracy zostali docenieni przedsiębiorcy oraz szkoły zawodowe. Otrzymali oni dyplomy oraz statuetki przekazane przez Ministerstwo Gospodarki. Nauczyciele i uczniowie placówek zostali z kolei wyróżnieni przez trzy specjalne strefy ekonomiczne: Wałbrzyską, Legnicką oraz Kamiennogórską.