Po długich staraniach udało się. Gmina Lewin Brzeski ma w swojej ofercie ponad 31 hektarów terenów inwestycyjnych. Tereny położone są w północnej części miasta (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 w kierunku na Skorogoszcz) i są objęte programem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Tereny inwestycyjne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod inwestycje związane z produkcją, magazynowaniem i składowaniem. Na całość podstrefy składają się 4 parcele o wielkości: 8, 50 ha; 13, 22 ha; 2, 98 ha; 6, 33 ha.

- Pojawienie się potencjalnych inwestorów pozwoli nam poprawić sytuację związaną z bezrobociem w naszej gminie, może przyczynić się do poprawy demografii w gminie Lewin Brzeski, a także pozwoli do powrotu industrialnego wizerunku naszego miasta z przełomu lat 80’ i 90’, gdzie na terenie miasta prosperowało wiele zakładów przemysłowych i usługowych. - tłumaczy Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.

- Mam również nadzieję, że potencjalne nowe inwestycje znacząco wpłyną na poprawę płynności budżetowej miasta, a z pozyskanych środków uda nam się realizować zadania, mające na celu budowę nowej infrastruktury oraz obiektów użyteczności publicznej, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności miasta i gminy Lewin Brzeski i poprawi warunki bytowe naszych mieszkańców. - dodaje Artur Kotara.