ARP będzie się ubiegać o środki unijne służące dokapitalizowaniu ARP Venture. Dzięki temu możliwe będzie znaczące zwiększenie liczby przedsiębiorstw korzystających z instrumentów finansowania ryzyka. Planowane jest zwiększenie wartości kapitalizacji spółki ARP Venture o 380 mln zł.

Od początku działalności, czyli od listopada 2014 roku, do ARP Venture zgłoszono około sześćdziesiąt projektów. Siedem zostało pozytywnie ocenionych i znajdują się na zaawansowanym etapie analizy. Są to projekty z zakresu budownictwa, akcesoriów kosmetycznych oraz związane z energetyką odnawialną.

- W ciągu najbliższych tygodni nasza spółka ARP Venture sfinalizuje pierwszą swoją inwestycję w firmę wdrażającą innowacje. ARP Venture, oferując nie tylko kapitał, ale także doradztwo, ma na celu rozwój innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta spółki cieszy się dużym zainteresowaniem - powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas panelu „Fundusze Europejskie Agenda 2014-2020" na Welconomy Forum w Toruniu.

Do 2020 roku ARP wyda na innowacje ok. 1,3 mld złotych. Część tych środków będzie pochodzić z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wiceprezes Patrycja Zielińska podkreśliła, że cele Strategii ARP w perspektywie do 2020 roku wpisują się w założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 – Ubiegamy się o środki unijne, ale dziś jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółach. Chcemy je przeznaczyć  na wsparcie transferu innowacji w formule Open Innovation - powiedziała Patrycja Zielińska.

Jednym z najważniejszych narzędzi ARP, służącym wdrażaniu mechanizmu Open Innovation jest Platforma Transferu Technologii. Aktualnie trwają prace nad budową części informatycznej Platformy. Ich zakończenie planowane jest najpóźniej w maju br.

Na Platformie będą gromadzone dane: o zasobach technologicznych tzw. dawców technologii tj. podmiotów, które chcą udostępnić swoje innowacyjne rozwiązania innym; o potrzebach tzw. biorców technologii tj. podmiotów, które są zainteresowane nabyciem innowacyjnych rozwiązań; o zasobach eksperckich, które mogą być wykorzystane w procesie transferu technologii. Platforma  to narzędzie, poprzez które będą nie tylko gromadzone określone  informacje, ale które dzięki mechanizmom wyszukiwania ułatwi kojarzenie dawców z biorcami technologii.